Trenja med Anglijo in Ameriko zaradi Severne Afrike

Lizbona, 16. januarja, s. Angleški tisk s te in one strani Atlantskega morja odkrito govori o »Trenju med Londonom in Washingtonom« zaradi severne Afrike. Newyorški list »Sun« odgovarja na napade londonskega tiska zoper generala Eisenhowerja in piše: »Ti neumni napadi bodo rodili vedno hujšo zamero. Reči, da vzbuja taka angleška gonja slabo voljo, je zelo malo. Posledice bi utegnile biti usodne. Nastopi angleškega tiska, ki obsojajo Eisenhowerja, rode ta učinek, da dajejo poguma nacionalističnim stremljenjem na tem ozemlju, da ne govorimo o krizi, do katere bi zaradi tega lahko prišlo med velikima zaveznicama.«

Pritožbe zaradi pomanjkanja politične in vojaške enotnosti med Anglijo, Ameriko in Rusijo

Rim, 16. jan. s. Pod naslovom »Naskok na Hitlerjansko trdnjavo« prinaša angleški list »Observer« članek, v katerem se pritožuje nad pomanjkanjem skupne politike med tremi velesilami: Združenimi državami, Anglijo in Sovjetsko Rusijo. Članek pravi med drugim:

Pri poslednjih dogodkih v Afriki, v Perziji in na Daljnem Vzhodu je bilo opaziti vznemirljiva znamenja, da skušajo tri velike zavezniške države namesto skupne politike iskati nadomestkov. To je močno podobno stari imperialistični bolezni vplivnostnih področij. (…) Nade, da bi en sam um vodil zavezniške vojaške nastope, bodo skoraj docela jalove, dokler bodo razcepljeni politični nastopi nalagali drobljenje sil tudi na vojaškem področju. (…)

Slovenski dom, 16. januarja 1943

Angleži bi menda radi imeli vso oblast

V angleških dnevnikih v Londonu se je zadnje čase pojavilo zaletavanje v ameriškega generala Eisenhowerja, ki je vrhovni poveljnik zavezniških čet v severni Afriki. V Londonu je bil že dlje časa napor, da bi se izpodkopalo vpliv tega ameriškega generala, toda pričakovalo se ni, da bo začelo z gonjo tudi časopisje.

Človek ne more najti v tej gonji drugega namena, kot željo, da bi se odstranilo ameriškega generala od vrhovnega poveljstva in nastavilo na njegovo mesto kakega angleškega generala. (…)

Kar je general Eisenhower dozdaj izvedel v Afriki, je napravil v popolnem sporazumu z ameriško vlado. Eisenhower se je posluževal previdne taktike in vse obzirnosti v Afriki, da je preprečil spopad med posameznimi francoskimi strankami. Ako bi ne bil Eisenhower postopal tako previdno, bi bila nastala v Afriki ob prihodu zavezniških čet pravcata zmeda, kar bi bila gotovo voda na mlin osišču.

Zato je pa toliko bolj čudno in zagonetno, da rovari angleško časopisje proti generalu Eisenhowerju, ko je ta s svojo pametno taktiko zavzel zahodno in severno Afriko z najmanjšimi mogočimi izgubami življenj.

Angleško časopisje hoče predbacivati Eisenhowerju, da zavlačuje akcijo v Tuniziji. Če so Angleži količkaj strategi, bodo vedeli, da Eisenhower nič ne zavlačuje. Sicer pa, če znajo tako dobro voditi vojsko sami, zakaj so pa čakali na pomoč iz Amerike, zakaj niso pa sami udarili v Afriki ? (…)

Naši ameriški fantje se ne bodo borili pod angleškim poveljstvom, to naj si jara gospoda v Londonu zapomni enkrat za vselej.

Ameriška domovina, 16. januarja 1943

Afriške polemike v Zedinjenih državah

Bern, 15. jan. s. Po poročilih iz New Yorka vzbuja politični položaj v Severni Afriki zelo vroče polemike in komentarje tudi v političnih in finančnih krogih v New Yorku. Tako objavlja list »Herald Tribune« članek pod naslovom »Nekoliko sveže vode«. V članku se poudarja, da je položaj v Severni Afriki nedvomno vzbudil napetost tudi v odnosih med Anglijo in Ameriko. Zato je tem bolj potrebno, piše list, da se ti dogodki osvetle, kajti Velika Britanija in Zedinjene države so demokracije in demokratični sistem ne more priznati dejstev, ki bi jih ne bilo mogoče razložiti javnosti. (…)

Jutro, 17. januarja 1943

Anglija podpira Eisenhowerja

London. 16. Jan. – Churchillova vlada je izjavila, da popolnoma zaupa ameriškemu generalu Dwightu D. Eisenhowerju, vrhovnemu poveljniku zavezniške oborožene sile v severni Afriki. Izjavo je v imenu vlade podal Brendan Bracken, minister za informacije. »Zaupali smo Eisenhowerju v prošlosti in zaupamo mu sedaj,« je rekel Bracken. »Poročila o razlikah v mišljenju angleškega zunanjega urada in ameriškega državnega departmenta v zadevah, nanašajočih se na situacijo v severni Afriki, so brez podlage.«

Prosveta, 18. januarja 1943

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si