Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko je ta teden evropski komisiji v potrditev poslala trenutno največji okoljski projekt v državi. V sklopu tega projekta bo zgrajen povezovalni kanalizacijski kanal C0 od občin Medvode in Vodice do centralne čistilne naprave v Zalogu, nadgrajena bo omenjena čistilna naprava in zgrajena kanalizacija na območjih Ljubljane, kjer biva več kot 2000 prebivalcev.

Na ministrstvu za okolje in prostor pričakujejo, da bo evropska komisija potrebovala predvidoma tri mesece, da projekt pregleda. S soglasjem evropske komisije si Slovenija lahko po podatkih ministrstva obeta nekaj manj kot 70 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev za ta 135 milijonov evrov vreden projekt. 12 milijonov evrov bo za ta projekt prispevala še država, preostanek potrebnega denarja pa bodo zagotovile občine Medvode, Vodice in predvsem Mestna občina Ljubljana.

Mlakar upal na čim hitrejši razvoj dogodkov

Občine oziroma javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, ki v njihovem imenu koordinira projekt, je vlogo za evropska sredstva na okoljsko ministrstvo sicer posredovalo že decembra leta 2015. Takrat je direktor družbe Vodovod-Kanalizacija Krištof Mlakar upal, da bo država vlogo hitro posredovala evropski komisiji, saj so si na javnem podjetju čim prej želeli odločbe komisije. Mlakar je takrat pojasnil, da imajo še veliko dela, zato je čas tako dragocen.

A ministrstvo je vlogo posredovalo šele v začetku letošnjega leta. Vmes je namreč prišlo do nenavadnega birokratskega zapleta. Gradbena dovoljenja, ki jih je Vodovod-Kanalizacija pridobil za gradnjo zbirnega kanalizacijskega kanala od Medvod in Vodic do čistilne naprave v Zalogu, namreč niso bila skladna z evropsko direktivo glede ocene vpliva posegov na okolje. Problem je nastal zato, ker je družba Vodovod-Kanalizacija gradbena dovoljenja pridobivala v času, ko omenjena direktiva še ni bila v veljavi. Ker so bili postopki za presojo vplivov na okolje izvedeni naknadno, se datumsko niso skladali z že izdanimi gradbenimi dovoljenji.

Leta 2012 ni bilo dovolj denarja za vse projekte

Ali posredovanje projekta evropski komisiji v potrditev pomeni tudi, da so ustrezno rešili problem datumske neskladnosti, smo želeli preveriti tako na podjetju Vodovod-Kanalizacija kot na ministrstvu. Na javnem podjetju so nam odgovor obljubili v začetku prihodnjega tedna. Z ministrstva pa so sporočili le, da reševanje te problematike poteka na relaciji med občinami in upravno enoto.

Velja spomniti, da ima ta projekt že dolgo brado. Občine Ljubljana, Medvode in Vodice so omenjeni projekt (takrat je bil sicer še razdeljen na dva dela) skupaj z javnim podjetjem hitele pripravljati še v minuli finančni perspektivi, ker je leta 2012 vlada Janeza Janše občine spodbudila k pripravi okoljskih projektov, ki bi jih sofinanciral evropski kohezijski sklad. Ker je država takrat odobrila preveč projektov, jih je enajst moralo počakati na novo finančno perspektivo, ki je prinesla nekatera nova, strožja pravila.