Ljubljanski mestni občini je lani v drugem poskusu v zadnjih dveh letih uspelo najti zasebnega partnerja pri projektu obnove starega ljubljanskega letališča. Sredi maja so namreč drugič objavili javni razpis, nanj pa se je kot edini ponudnik prijavila družba BTC. Na občini so tako lani poleti napovedali, da bo zasebni partner obnovo nekdanjega letališča ob Letališki cesti začel predvidoma jeseni 2016, dela pa bodo trajala približno eno leto.

Obnova po podpisu pogodbe

A njihova lanska napoved se ni uresničila. Delavci namreč na nekdanjem letališču v Mostah, ki ga je občina na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pred skoraj šestimi leti razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena, jeseni niso začeli del. Po obnovi naj bi sicer v prenovljenem kontrolnem stolpu prostor dobil muzej zgodovine moščanskega letališča in slovenskega letalstva, medtem ko bosta v zdaj propadajoči letališki stavbi zaživela gostinski lokal, opremljen v duhu letalstva, ter trgovina, prav tako tesno povezana z letenjem, letalstvom in visoko tehnologijo.

V skladu z razpisnimi pogoji bo moral izbrani zasebni partner poskrbeti tudi za ureditev okolice in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča, postavitvijo javnih plastik in predstavitvijo letalstva na zunanjih površinah. Na občinskem oddelku za kulturo so zdaj pojasnili, da so trenutno v fazi pogajanj z zasebnim partnerjem. Obnovo bodo tako začeli po končanih pogajanjih in podpisu pogodbe.

Obnova prvega slovenskega civilnega letališča, ki je delovalo med letoma 1933 in 1979, kasneje pa nekaj časa služilo kot športno letališče, se od načrtovane časovnice ni odmaknila prvič. Že maja 2013 so na občini namreč napovedali, da bo javni razpis za izbor zasebnega partnerja pri obnovi nekdanjega letališča objavljen predvidoma v začetku julija, vendar so nato razpis objavili oktobra 2014. »Zamuda je nastala predvsem zaradi nepričakovano dolgih postopkov pri prekinitvi najemne pogodbe z najemnikom enega dela hangarja,« so pred objavo razpisa pojasnili na občini. Na prvi javni razpis o javno-zasebnem partnerstvu se ni prijavil nihče, zato so na občini po posvetu s potencialnimi ponudniki lani projekt obnove okrnili in razpis ponovili z nekoliko spremenjenimi razpisnimi pogoji. Na ponovljeni razpis se je prijavil en ponudnik – družba BTC.

Letos razpis za upravljanje hangarja

Iz projekta je po spremembi razpisnih pogojev izpadla prenova 785 kvadratnih metrov velikega hangarja, ki naj bi ga zasebni partner po prvotnih načrtih namenil za predstavitev nekaterih letal, dokumentacijo in prikaz sodobnih trendov v letalstvu. Upravljalca hangarja bodo na občini iskali z novim javnim razpisom. »Javni razpis za upravljanje hangarja bo objavljen predvidoma letos,« so sporočili z občinskega oddelka za kulturo in dodali, da bodo »vsebine programa v hangarju znane v kratkem«.