V občini Komenda bodo tudi v tem letu ohranili ugodnosti, ki že leta razveseljujejo občane. Med temi je denimo enkratni denarni prispevek za novorojence, ki so ga letos sicer več kot prepolovili, a je še vedno med najvišjimi v Sloveniji. Staršem je v izdatno pomoč tudi subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, zlati maturanti se veselijo nagrad za njihove dosežke, enkratne denarne pomoči pa iz stisk pomagajo občanom, ki ne zmorejo stroškov visokih položnic.

Denarni prispevek za novorojenčke v občini Komenda izplačujejo že od leta 2004. Čeprav zneska, ki je do lani znašal dobrih 208 evrov, doslej niso spreminjali, so se letos odločili, da bodo staršem novorojencev od letos dalje namenili sto evrov denarnega prispevka, saj je otrok iz leta v leto več. Tako so v letu 2015 prispevek ob rojstvu nakazali 85 upravičencem, lani pa 93 upravičencem, kar je proračun olajšalo že za skoraj 20.000 evrov.

Subvencije za 27 malčkov

Subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtec, znašajo polovico povprečnega zneska, ki ga občina mesečno sofinancira na otroka v vrtcu Mehurčki, kar trenutno znaša 98 evrov mesečno. Znesek subvencije usklajujejo enkrat letno, praviloma ob spremembi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki, so povedali na občini, kjer subvencijo trenutno izplačujejo 27 otrokom. Od teh jih je 19 vključenih pri zasebnih varuhih, šest otrok prejema subvencijo zaradi prezasedenosti kapacitet, dva otroka pa zaradi odstopa mesta naslednjemu na čakalni listi.

Subvencija občine za kritje razlike med polno ceno programa in plačili staršev v povprečju znaša 70 odstotkov cene programa. Kot so še povedali na občini, je v 18 oddelkih vrtca Mehurčki letos v varstvu 340 otrok. S prostorsko stisko se srečujejo predvsem v prvem starostnem obdobju. Komisija za sprejem otrok je na začetku šolskega leta uvrstila na čakalni seznam 20 malčkov, a jim jih je nekaj že uspelo vključiti v vrtčevsko varstvo.

»Še vedno pa imamo v čakalni vrsti za celo skupino otrok prvega starostnega obdobja,« je povedala višja svetovalka Mateja Drolc in dodala, da bodo vrtčevsko prostorsko stisko reševali skupaj s šolsko, in sicer z nadzidavo osnovne šole Komenda. Z naložbo bodo pridobili štiri dodatne učilnice za učence druge oziroma tretje triade ter nekaj drugih skupnih prostorov za zaposlene v šoli in vrtcu. Vrtec Mehurčki bo z nadzidavo osnovne šole pridobil dodaten prostor v enoti šole v Mostah ter prostore za upravo vrtca v prostorih osnovne šole v Komendi.

V preteklem letu si je nagrado za zlate maturante prislužil en maturant. O štipendijah, kot še pravijo na občini, za zdaj ne razmišljajo. Enkratno denarno pomoč pa so lani dodelili 21 upravičencem, ki so to potrebovali za premostitev hude materialne stiske. Za pomoč so lani porabili 6.843 evrov, tudi letos imajo za to pripravljenih 10.000 evrov. av