Skoraj poldrugi milijon evrov bo Mestna občina Ljubljana v prihodnjih dveh letih zagotovila za širitev prenatrpanih pokopališč. Letos so v proračunu predvideli dobrih 700 tisočakov, polovica bo na voljo za študije, polovica pa za gradbena dela. Ta naj bi se začela v Sostrem, kjer na širitev pokopališča čakajo že vsaj desetletje. Ko so leta 2014 mestni svetniki obravnavali prostorski akt za širitev pokopališča, so na občini napovedovali, da bo kmalu za tem stekla tudi gradnja, a se ni izteklo po teh načrtih.

V resnici so v naslednjih dveh letih šele pripravljali projektno dokumentacijo, ki so jo lani tudi dokončali in nato zaprosili za gradbeno dovoljenje. »To smo končno pridobili, trenutno se dela projekt za izvedbo del (natančni načrti za izvajalca, op. a.) z vsemi popisi, in ko bo ta končan, bo lahko objavljen razpis za izvajalca del. Gradnja bi zato morala steči še letos,« pravi predsednik sveta četrtne skupnosti Sostro Janez Moškrič, ki upa, da ne bo zapletov s pritožbami neizbranih izvajalcev. »Za našo četrtno skupnost je to namreč pomembna pridobitev, na katero čakamo že zelo dolgo.«

Skupno bo za prvo fazo širitve pokopališča Sostro ljubljanska občina odštela skoraj dva milijona evrov, sodeč po proračunu zajeten del naložbe predstavljajo samo projekti in odkupi zemljišč. Po projektu bodo povečali število grobov s krsto in žaro, uredili park za raztros pepela in poslovitveno območje s pokopališkim objektom ter rešili ogromne težave s parkiranjem.

Pokopališče naj bi razširili za več kot 9000 kvadratnih metov, ki jih je občina odkupila že leta 2013. Glede na to, da je to večja površina od obstoječega pokopališča, ki je služilo okoli 80 let, bi lahko širitev zadoščala za vsaj 30 let, vendar bo velik del obsegal drevored, grobnih polj naj bi v treh etapah prve faze dobili le 675. Skupno naj bi jih bilo na koncu druge faze 1815, vse pokopališče z obstoječim pa bi lahko obsegalo 42.271 kvadratnih metrov. Druge faze širitve pokopališča v Sostrem na ljubljanski občini še ne načrtujejo.

Širitev pokopališča Vič v prihodnjem mandatu

Načrtujejo pa večjo širitev viškega pokopališča, a ne še v tem mandatu. Tako kot v Sostrem naj bi razširili površine za pokope s krsto in žaro, pokope v parku, uredili mrliško vežico in v prvi fazi uredili približno 30 parkirnih prostorov. V letošnjem proračunu so predvideli sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ampak najprej morajo popraviti še prostorski akt iz leta 2002. Na občini pravijo, da bodo začeli graditi v letih 2019 in 2020.

Večja preobrazba čaka tudi pokopališče v Polju, kjer pa občina še ni kupila vseh zemljišč, zato je v letošnjem proračunu zagotovila le slabih 220 tisočakov za odkupe zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije. Predvidoma prihodnje leto naj bi se nadaljevala širitev pokopališč Žale, kjer naj bi zagotovili predvsem več prostora za pokope s krsto, in Rudnik, kjer bodo povečali prostor za žare.