Nemške železnice (Deutsche Bahn), ki so z več kot 300.000 sodelavci največji zaposlovalec v Nemčiji, nameravajo prihodnja leta v povprečju zaposliti sedem tisoč ljudi na leto. Nove sodelavce podjetje, ki potrebuje visoko zavzete ljudi, kot poudarjajo, ki opravljajo več kot 500 različnih poklicev, pospešeno iščejo tudi zunaj Nemčije. Te dni je zaposlitveni oglas za usposabljanje za strojevodje objavil tudi zaposlitveni portal mojedelo.com, začetna plača po uspešno končanem usposabljanju pa znaša 2616 bruto brez dodatkov in stimulacij, kar je sicer pod nemškim povprečjem, ki je bilo avgusta lani 3716 evrov bruto ali 2278 evrov neto.

Izbrane sodelavce bodo po usposabljanju, med katerim bodo prejemali 2322 evrov bruto, najprej zaposlili za dve leti, nato pa za nedoločen čas, kar naj bi bilo eno od pomembnih vodil v Nemških železnicah, ki na svoji spletni strani objavljajo: »Ne želimo le zaposlovati novih ljudi, pač pa jih hočemo dolgoročno zadržati.« Dolgoročno sodelovanje naj bi bilo torej med ključnimi področji, na katerih bodo pospešeno izboljševali svoje dejavnosti.

Nizke plače, visoke ambicije

Glede na to, da naj bi strojevodje Nemških železnic prejemali samo med nekaj več kot 2600 evrov bruto, kot jih dobiva začetnik, in 3600 evrov bruto, kot po pogodbi znaša plača strojevodje z 20-letnimi delovnimi izkušnjami in vodstvenimi nalogami, bodo morali v nemškem transportnem velikanu narediti še marsikaj, da bodo za nove sodelavce zares privlačni. Sploh če želijo biti leta 2020 res med najboljšimi zaposlovalci v svetovnem merilu, kot so zapisali kot enega od svojih ciljev. Naj spomnimo, da so nemški strojevodje poleti 2015 stavkali in zahtevali šestodstotno zvišanje plač.

A zaposlitvena priložnost bo morebiti le koga prepričala v odhod v Stuttgart, kjer bo tudi stalno živel in imel izhodišče za vožnje po južni Nemčiji. Delo poteka večizmensko tudi ob koncih tedna in praznikih, zato pa naj bi sodelavce za odgovorno, natančno in zanesljivo delo denarno stimulirali. Kandidati, ki želijo postati del nemškega prevozniškega velikana, naj bodo državljani Evropske unije, stari najmanj 20 let in z zaključeno poklicno šolo tehnične smeri, kot na primer mehanik, varilec, ključavničar ali elektrikar. Nikakor ne bo šlo tudi brez dobrega ustnega in pisnega znanja nemščine.

Uporaben študij in veliko prakse

Bodo pa v Nemških železnicah novim sodelavcem poleg strokovnega usposabljanja zagotovili tudi jezikovni tečaj za nadgradnjo znanja nemščine, pomagali pri iskanju nastanitve, ki je prva dva meseca brezplačna, ter jih prav tako podpirali pri lažjem vključevanju v družbo. Podjetje ima te dni odprtih kar 2747 delovnih mest.

So pa Nemške železnice tesno povezane z izobraževalnimi ustanovami in imajo v svojih vrstah okoli 10.000 mladih sodelavcev, vajencev in praktikantov, ki jih po končanem šolanju zaposlijo. Vzpostavili pa so tudi neke vrste dualni študij, ki so ga med drugim po lastnem modelu razvili tudi v Lidlu. Študenti imajo izmenjujoče se trimesečne intervale teorije in prakse. To jim omogoča vsakodnevno pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj, strokovni razvoj in osebnostno rast ter redni prihodek že med študijem. Tovrstni študij je izjemno intenziven in od študentov zahteva veliko discipline in izjemno ambicioznost, ob čemer jim v podjetju ves čas stojijo ob strani z mentorstvom in rednim spremljanjem njihovega napredka, študenti imajo možnost spoznati tudi menedžment Nemških železnic in si stkati močno socialno mrežo, poleg brezplačnih voženj z vlaki DB po vsej Nemčiji imajo zagotovljeno tudi zdravstveno in socialno zavarovanje. Brezposelnost mladih v Nemčiji je sicer 6,8-odstotna.

Prijave kandidatov za usposabljanje za strojevodje z življenjepisom in potrdilih o končani izobrazbi zbirajo na naslovu ektronske pošte: lukfuehrer-db@deutschebahn.com, kjer sprejemajo tudi vprašanja, prijavo za usposabljanje za strojevodje pa lahko pošljete tudi na Schenker d. d., Maria Kostynian, Brnčičeva 51, Ljubljana.

Lačni tehničnega in zdravstvenega kadra

»Nemški delodajalci so v večini zanesljivi, je pa res, da se ljudje praviloma težje odločajo za delo v tujini zaradi lastnih slabih izkušenj doma in zaradi pretresljivih zgodb gradbenih delavcev. Ljudje, ki so se odločili za delo v Nemčiji preko EURES (European Employment Services – Evropski zaposlitveni portal), prihajajo vsi z dobrimi izkušnjami, predvsem z dobrim odnosom vodstvenega kadra z zaposlenimi, velik poudarek pa nemški zaposlovalci dajejo tudi varstvu pri delu. Največje povpraševanje je že tradicionalno po tehničnem kadru vseh vrst in po zdravstvenem osebju, torej po kadrih, ki jih potrebujemo tudi doma. Ker kadra na splošno primanjkuje, delodajalci vse večji poudarek dajejo ne le izobrazbi, pač pa osebnostnim lastnostim, kot sta vedoželjnost in delavnost, ter veliko vlagajo v izobraževanje zaposlenih. Tudi Nemške železnice so med njimi, kar lahko razberemo iz oglasa,« je med drugim komentiral Žarko Markovič, svetovalec EURES pri Zavodu RS za zaposlovanje, zadolžen predvsem za delodajalce.

Si pa nemški delodajalci nove sodelavce lažje pridobivajo prek vajeništva za odrasle oziroma poklicnega izobraževanja, za katero se lahko odločajo vsi, ki so že končali šolanje, tudi na terciarni ravni, in si predvsem s praktičnim delom, saj je teoretskega pridobivanje znanj manj kot pri vajeništvu za srednješolce, pridobijo spričevala za opravljanje novega poklica. »So pa nemški zaposlovalci z našimi delavci bolj zadovoljni, ker so bistveno bolj prilagodljivi predvsem pri iskanju rešitev za nastale probleme,« med drugim poudarja Markovič.