Na Vrhniki izdelujejo celostno prometno strategijo, ki jo bosta do 85 odstotkov sofinancirali država in Evropska unija. Zato je pred dnevi tam potekala zadnja razprava z občani na to temo. Ti si želijo večjo varnost pri hoji, razvoj kolesarjenja in nekaj izboljšav v javnem potniškem prometu. Izdelava strategije je stala slabih 40.000 evrov, takšno ceno je na javnem razpisu postavilo podjetje LUZ. V sofinanciranje celostnega načrtovanja prometa, ki naj bi pripeljalo do okolju prijaznejše organizacije mobilnosti, so vključene tudi številne druge slovenske občine.

Načrtujejo zeleno mobilnost

Eden od glavnih ciljev je tudi na Vrhniki manj prometa v središču mesta. Občina napoveduje, da se bodo usmerili v zmanjševanje in preusmerjanje tovornega prometa ter osebnega tranzitnega prometa, poleg tega nameravajo zagotoviti več parkirnih prostorov zunaj središča, namenjenih tovornjakom, tranzitnemu in turističnemu prometu. Bolje želijo povezati zaledje s središčem občine in z Ljubljano, prebivalcem bi radi omogočili okolju prijazne načine mobilnosti, kar vključuje kolesarske in peš poti, javni potniški promet, skladen s potrebami prebivalcev, in izboljšane železniške povezave, ki naj bi postale alternativa drugim oblikam mobilnosti.

Da bi našli modele, kako do teh ciljev priti, so bile v pomoč ankete in javne razprave, pri katerih so sodelovali ljudje iz več interesnih skupin. Na zadnji so udeleženci oblikovali vizijo razvoja prometa in ukrepe, ki naj bi pripomogli k trajnostnemu razvoju mobilnosti v mestu. Ugotovili so, da med prioritete spada izboljšanje varnosti za pešce, za kar bo treba zagotoviti nove površine za hojo, prehode za pešce, širše in nove pločnike (na primer od kulturnega centra proti zahodu) ter umiriti hitrost motornega prometa. Udeleženci razprave so posebno pozornost namenili urejanju poti za šolarje, na plodna tla pa je naletel tudi predlog za uvedbo tako imenovanega pešbusa oziroma skupinske hoje v šolo.

Kolesarjenje je še neizkoriščen potencial

Med najpomembnejše cilje uresničevanja idej zelenega prometa spada spodbujanje kolesarjenja. Na tem področju na Vrhniki vidijo še precej neizkoriščenega potenciala, kajti za večjo kolesarsko povezanost bi bilo treba zgraditi omrežje med naselji v občini in poskrbeti za povezavo z Ljubljano. Občane nameravajo h kolesarjenju spodbuditi z izposojevalnico koles in postavitvijo kolesarnic na postajah javnega potniškega prometa. Podoben pristop na primer deluje v Mariboru. S kolesarjenjem, ki bi ga povezali z vlakom, bi lahko privabili tudi turiste. S to idejo se že nekaj časa ukvarjajo tudi v sosednji Borovnici, kjer si želijo na tak način povezati kraje na liniji do Ljubljane.

Vrhničani predlagajo tudi nekaj sprememb javnega potniškega prometa, kot je izgradnja novega postajališča na koncu Robove ceste pod vrtcem. Izpostavili so nekatera neprimerno urejena postajališča in predlagali kar nekaj ukrepov, na primer postavitev urbanomatov, večje zmogljivosti jutranjih linij ter možnost vstopa na različne avtobuse, uvedbo novih občinskih prog med zaledjem in središčem Vrhnike ter hitre proge z Vrhnike proti Ljubljani po avtocesti. Glede osebnega prometa pa so izpostavili izgradnjo obvoznice. aro