Na lanski zadnji seji občinskega sveta je občinske svetnike med drugim zanimalo tudi, kaj se bo zgodilo, če bo Meščanska korporacija Kamnik dobila v denacionalizacijskem postopku poleg gozdov vrnjeno v naravi tudi občinsko stavbo in ob več drugih nepremičninah tudi zemljišča na kamniških Žalah in Malem gradu.

»Če vrnjeni gozdovi neposredno ne vplivajo na delovanje občine, razen cest in pohodniških poti, pa kamniške Žale, Mali grad in občinska stavba vsekakor,« je poudaril Dušan Papež in spomnil, da so tudi v letošnjem proračunu predvideli javna sredstva za investicijska dela na Žalah in sanacijska dela na Malem gradu. Svetnike je prav tako zanimalo, ali sta v igri za vrnitev v naravi tudi kapelica in stražni stolp na Malem gradu in kaj bi morebitna vrnitev omenjenih nepremičnin pomenila za nadaljnje delovanje in razvoj občine Kamnik. Ali bi morebitna vrnitev v naravi lahko pomenila tudi višje stroške za pokopališko dejavnost in občinsko stavbo, morda tudi ustavitev sanacije območja Malega gradu?

Papež je zato predlagal, da bi morda raje razmislili o nakupu dvorca Kacenberg z vrtovi na območju nekdanje smodnišnice. Ocenil je, da bi se s selitvijo na to območje izognili plačevanju najemnine, razširili območje mestnega središča in hkrati zaščitili kulturno dediščino.

Nič še ni odločeno

»Denacionalizacijski postopek še ni v fazi, da bi lahko potrdili ali zanikali, da bo upravna enota izdala odločbo za vrnitev zemljišč na območju Žal in Malega gradu ter občinske stavbe korporaciji,« je zanikala netočne navedbe v lokalnem glasilu direktorica občinske uprave Maja Sušnik.

»Dejstvo pa je, da so skupaj z drugimi nepremičninami predmet denacionalizacijskega postopka tudi zemljišča kamniških Žal, Malega gradu in občinske stavbe z garažami.« Dodala je, da se o njih s predstavnikom denacionalizacijskih upravičencev, ki ne vztrajajo za vsako ceno pri vračilu v naravi, že dalj časa dogovarjajo. Med drugim so že sklenili dogovor, ki jim je omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev Žal na zemljišča, ki so v postopku, organizacijo prireditev na Malem gradu in sanacijo pobočja Malega gradu.

Ker občinska uprava nasprotuje vračilu občinske zgradbe v naravi, se postopkov za pridobivanja morebitne nove nepremičnine za zdaj še niso lotili, je še povedala direktorica in dodala, da bodo s člani Meščanske korporacije Kamnik sodelovali tudi po končanem denacionalizacijskem postopku. »Dejstvo pa je, da občina Kamnik lahko izvaja investicije praviloma le na svojih nepremičninah,« je sklenila odgovor.