Delniški trgi so odlično kljubovali vsem negativnim okoliščinam in šokom, ki jih tudi v tem letu ni primanjkovalo. Precej negotovosti je vnašala ameriška centralna banka, ki je pričela postopno zaostrovati monetarno politiko. Sledila sta dva politična šoka – najprej presenetljiv izid britanskega referenduma in odločitev za izstop iz Evropske unije ter proti koncu leta izid ameriških volitev. Slednje je sicer delniškim trgom dalo precej pospeška, predvsem na račun obljub novoizvoljenega predsednika glede fiskalnega stimulusa in tudi sicer gospodarstvu precej bolj naklonjene državne politike. Na trg so negotovost vnašale tudi fiskalne težave perifernih evropskih držav ter kapitalski primanjkljaj nekaterih evropskih bank, na čelu z italijanskimi, v prvi polovici leta pa zastoj v mednarodni trgovini. Kljub temu, da smo bili med letom priča nekaterim znižanim ocenam o rasti svetovnega gospodarstva, smo lahko z njegovo robustnostjo zadovoljni. Na razvitih trgih, najbolj izrazito v ZDA, se zaradi ugodnih trendov na trgu dela krepi potrošnja. Enako velja za evro območje, kjer postopno popušča tudi državno varčevanje. Makroekonomska slika se je izboljšala tudi v dobršnem delu razvijajočih se držav. Države izvoznice nafte in surovin se krepijo na krilih višjih cen energentov in kovin, azijske države pa predvsem zaradi notranje potrošnje. Še največ skrbi je povzročala Kitajska, kjer se je zaradi šibke mednarodne trgovine zniževala vrednost izvoza, notranja potrošnja pa še vedno v celoti ni izpolnila pričakovanj. Skrbi povzroča tudi še naprej rastoč trend zadolževanja podjetniškega sektorja, ter visok delež slabih posojil zaradi preteklih investicij v presežne proizvodne kapacitete. Vlagatelji so svoje izpostavljenost do trgov v razvoju povečevali, letna donosnost pa je v večini leta kar precej presegala donosnost razvitih trgov. Tudi za prihodnje leto pričakovanja ostajajo obetajoča, saj velika večina analitskih hiš napoveduje nadaljevanje pozitivnega trenda. Velja pa opozoriti, da se tudi zaradi dolžine trajanja sedanjega trenda povečuje tveganje, zaradi prihajajočih političnih dogodkov v Evropi in ZDA (volitve v številnih evropskih državah in naraščajoč trend skrajnih opcij, konkretiziranje britanskega odhoda, dokončna sestava in pričetek dela ameriške administracije,… ) pa lahko pričakujemo povečano volatilnost.