Občina je za sprejem predlogov in pobud občanov pripravila spletno stran https://cpsmol.projekti.si/analiza-stanja. Pobude bodo sprejemali do 6. januarja. Nekateri občani so priložnost za oddajo svojih pripomb že izkoristili, saj se je na spletni strani nabralo že precej pripomb, predlogov in mnenj. Med njimi je recimo neki občan predlagal, da bi občina Slovensko cesto v celotni dolžini spremenila v območje za pešce in da bi ukinila začasna parkirišča na gradbiščih Šumija in NUK II. Občan je namreč prepričan, da bi s tem ukrepom mesto voznikom avtomobilov sporočilo, naj raje uporabljajo parkirišča na obrobju mesta in javni promet. Neki drugi občan pa je denimo predlagal povezavo Koprske ulice in Ceste dveh cesarjev.

Polutnik je pojasnil, da bo občina s pomočjo predlogov prometno strategijo zastavila tako, da bo spodbujala trajnostne oblike mobilnosti, da bo usklajena z gospodarskim in družbenim razvojem. Celostna prometna strategija, ki jo bo potrdil mestni svet, pa bo tudi podlaga, da bo občina v bodoče lahko pridobivala nepovratna evropska sredstva za projekte, ki bodo izboljševali trajnostno mobilnost. Do evropskih sredstev bodo upravičeni predvsem projekti, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti zraka, k boljši povezanosti mestnih območij z zaledjem, k zmanjšanju prometnih zastojev in povečanju prometne varnosti, so pojasnili na občini. vbr