Januarja bodo v okviru dejavnosti Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO zagnali projekt Model M Slovenija, ki je namenjen usposabljanju brezposelnih mladih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve. Pilotno bo stekel v Celju, za soustvarjanje kurikuluma in delavnic so poskrbeli v Inkubatorju Savinjske regije, ki lahko po sicer šele dveletnem delovanju deli veliko podjetniških izkušenj.

V njihovem okolju namreč delajo in delijo svoje izkušnje tudi podjetja, kot so Povio, Viar in Homey, ki svoje produkte že uspešno uveljavljajo na globalnem trgu. Ekipa Viar, ki jo vodi Jernej Mirt, je bila nedavno še v pospeševalniku 9smile Labs v Seattlu.

Postavijo jih iz območja udobja

Model M Slovenija, ki ga bodo do septembra 2018 izpeljali v sedmih statističnih regijah, se tako začenja v savinjski regiji. Šesttedensko usposabljanje mladih brezposelnih, pri čemer želijo zajeti predvsem stare med 25. in 29. letom z najmanj srednješolsko izobrazbo, bodo zagnali 12. januarja, informativno srečanje zanje pa bo na Uradu za delo Celje 5. januarja.

Pri izboru bodočih modelovcev sodeluje Zavod RS za zaposlovanje, ki bo v teh dneh brezposelnim mladim poslal prva obvestila, zainteresirani mladi pa se lahko prijavijo na usposabljanje tudi sami na e-naslov Inkubatorja savinjske regije ali inštituta IRDO. Modelovcem se lahko pridružijo tudi študenti zaključnih letnikov, ki se želijo pripraviti na vstop na trg dela.

Model M Slovenija je komplementaren različnim projektom in ukrepom aktivne politike zaposlovanja, 340.000 evrov za njegovo izvedbo sta zagotovila ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Usposabljanje je zastavljeno tako, da mlade učinkovito postavijo iz območja udobja, zbudijo njihove potenciale in jih opremijo z znanjem za podjetništvo oziroma za podjetno delovanje v nevladnem sektorju. Model M Slovenije je nastal na podlagi Modela M, ki ga je IRDO med letoma 2013 in 2016 izvajal v Podravju.

Šli bodo tudi med gazele

»Delavnice bomo prilagajali udeležencem vsake regije posebej. Skupine naj bi imele do največ 40 modelovcev. Tako naj bi usposobili 140 mladih, od katerih pa naj bi četrtina že kmalu po usposabljanju dobila zaposlitev – bodisi si jo bodo ustvarili sami bodisi se bodo zaposlili pri drugem zaposlovalcu, saj jim veščine, ki jih pridobijo modelovci, bistveno izboljšajo zaposljivost,« poudarja Anita Hrast, direktorica IRDO. Večina udeležencev dosedanjih štirih generacij Modela M se je zaposlila v letu dni po usposabljanju.

Ob osnovnem znanju, ki ga potrebujejo za postavitev lastnega podjetja oziroma uresničitev svoje podjetniške ideje, se modelovci naučijo javnega nastopanja in učinkovitega predstavljanja svoje poslovne ideje, kako se ob neuspehu pobrati in zasledovati svoje cilje, bodo slišali na srečanjih s podjetniki, obiskali pa bodo tudi delovna okolja gazel in najboljših zaposlovalcev izbora Zlata nit.

Vsak bo dobil tudi individualno svetovanje in podporo pri iskanju zaposlitve. »Dosedanji udeleženci se izvrstno poznamo in smo med seboj dobro povezani, zato k sodelovanju v projektih, ki se jih lotevamo zdaj že samostojni podjetniki, povabimo najprej modelovce,« je med drugim povedala Monika Rajšp. Projekt je zasnovan v sodelovanju z lokalnimi mladinskimi organizacijami in podjetniškim podpornim okoljem, saj naj bi prav lokalne organizacije ob prenehanju projekta tovrstno dejavnost, ki prispeva k trajnemu zniževanju brezposelnosti mladih, nadaljevale.

Ob visoki stopnji brezposelnosti izobrazba ne pomaga

Milenijci, torej tisti, ki so rojeni med letoma 1980 in 2000, so generacija z najvišjo stopnjo izobrazbe, hkrati pa imajo najnižjo povprečno plačo in najvišjo stopnjo brezposelnosti. Med njimi je najmanj poročenih. Veliko jih še vedno živi pri starših in so generacija, ki se najpogosteje seli v tujino. Vsa ta dejstva bi morala družbo postaviti pred temeljit premislek, kako zapostavljenost mladih neposredno vpliva na prihodnji razvoj slovenske družbe, ki se naglo stara, delež delovno aktivnih na hitro pada. Da bi bila zaposlenost mladih večja in da bi mladi opravljali delo, ki ustreza njihovi izobrazbi, je Zavod RS za zaposlovanje podprl projekt Model M Slovenija.

»V zadnjem letu se je brezposelnost v Sloveniji zmanjšala, pa vendar nimamo celovite slike. Med drugim ne vemo, ali so mladi res dobili delo, ki je ustrezno njihovi izobrazbi. Med tistimi, ki skoraj leto dni čakajo na zaposlitev, je zagotovo kar nekaj takih, ki so pristali na delovnih mestih, ki jih lahko opravlja kdo drug z nižjo izobrazbo. Z Modelom M dajemo mladim kompetence, da bodo lahko dobili kakovostnejša delovna mesta,« razmišlja Alenka Rumbak, direktorica Območne službe Celje zavoda za zaposlovanje.

Na območju celjske območne službe je bilo novembra 226 na novo prijavljenih brezposelnih do 29. leta starosti. Letos se je v zavodovo evidenco brezposelnih vpisalo 3069 mladih, kar je skoraj 11 odstotkov od vseh brezposelnih v tej starosti v Sloveniji (vseh je 28.415), medtem ko je zaposlitev dobilo 2614 mladih oziroma skoraj 11,5 odstotka od vseh brezposelnih v tej starosti v republiki Sloveniji.

Brezposelni mladi predstavljajo kar 29-odstotni delež med vsemi brezposelnimi, ki so v evidenci zavoda za zaposlovanje. Na včerajšnji dan je bilo uradno brezposelnih 96843.

Usposabljanje v okviru Modela M Slovenija bo potekalo še v Ljubljani, Murski Soboti, Novem mestu, Kopru, Kranju in Slovenj Gradcu.