Računsko sodišče in mariborski kriminalisti že več mesecev preiskujejo nepremičninski posel med Darsom in že večkrat kazensko ovadenim županom Vidma pri Ptuju Friderikom Bračičem. Ali so tudi v Darsu ugotovili morebitno sporno ravnanje svojih služb oziroma kako utemeljujejo pravno brezhibnost obravnavanih sumljivih poslov, uradno ni mogoče izvedeti. V vodstvu družbe za avtoceste se namreč gredo skrivalnice.

V Dnevniku smo poročali, da je računsko sodišče marca prejelo dopis o problematiki odkupa kmetijskih zemljišč za potrebe gradnje avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje. Vsebina dopisa je bila dovolj resna, da ga je sodišče obravnavalo kot pobudo za sprožitev revizije. Takoj so pisali nadzornemu svetu Darsa in od pristojnih oseb v državni družbi za avtoceste terjali pojasnila in izvedene ukrepe v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Nadzorniki so revizorjem poslali odgovor šele 24. novembra.

Dopis je poslal predsednik nadzornega sveta Marjan Mačkošek. Dnevnik je zanimalo, kako je Dars pojasnil računskemu sodišču sumljiv posel in kako so ukrepali v zvezi z njim. Postavili smo tudi vprašanje, ali so ugotovili kakršne koli nepravilnosti in ali je Dars utrpel škodo zaradi sklenjenega posla z županom Vidma. Ker nam na naše večkratno poizvedovanje niso hoteli razkriti nobenih podrobnosti iz dopisa, smo na podlagi določil zakona o dostopu do informacij javnega značaja terjali vpogled v dokument.

Zavrnili dostop do informacij javnega značaja

Pred dnevi smo iz Darsa prejeli odločbo, s katero so zavrnili našo zahtevo za dostop do Mačkovškovega dopisa. Iz obrazložitve je možno razbrati, da omenjen dokument nadzornega sveta, ki mu je priloženo več poročil o poteku odkupov nepremičnin za gradnjo avtoceste, nima oznake poslovne skrivnosti. Kljub temu naj bi bile v dopisu takšne informacije, za katere je očitno, da bi Darsu nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela javnost.

»Poročilo nadzornega sveta Darsa ima takšno vsebino, za katero je vsakemu povprečnemu pripadniku podjetja in tudi preostalim osebam jasno, da gre za zaupen podatek,« je v odločbi zapisal Milan Šajn, ki je uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja v Darsu. Po njegovi oceni naj bi bilo razkritje dokumenta škodljivo, ker je v njem opisan postopek nakupa nepremičnin, potek pogajanj, pogajalske taktike in drugi dejavniki za določanje cen nepremičnin. Vseh teh informacij javnost ne sme poznati, so prepričani v Darsu.

Obenem pa naj bi bil vpogled v dokument nedopusten tudi zato, ker so ga spisali na zahtevo računskega sodišča, ki je marca sprožilo revizijski postopek. Ali so navedeni argumenti utemeljeni, bo na podlagi pritožbe Dnevnika zdaj presodil urad informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik.

Doslej je znano to, da so se sporni kupoprodajni posli odvili v letih 2013 in 2014. In da je župan Vidma s preprodajo zemljišč dobil v last sosedovo zemljišče, za katero je Dars poprej plačal 204.000 evrov. Bračič je sosedovo parcelo dobil v last tako, da je Darsu v zameno izročil svojo 460 kvadratnih metrov veliko zemljišče, ki ga je geodetska uprava ocenila na 628 evrov. Dars pa jo je ovrednotil na 62.000 evrov. Na podlagi tega izračuna so Bračiču izročili sosedovo nepremičnino in mu izplačali še dodatnih 38.000 evrov kupnine.