Zakaj je za občino tako pomemben projekt gradnje parkirne hiše pod tržnico, ureditev slednje ter dograditev in prenova Mahrove hiše?

Gre za pomemben projekt, ki je bil načrtovan že v mojem prvem mandatu, podprlo ga je več kot 60 odstotkov Ljubljančanov in z njim bo mesto veliko pridobilo. Z uresničitvijo projekta bomo dosegli več zadev. Prvič, dobili bomo prenovljeno in dozidano Mahrovo hišo, kamor bomo preselili del mestne uprave, da jo bomo praktično vso zgostili na treh lokacijah v središču mesta, to je v Mahrovi hiši, Kresiji in mestni hiši. S tem bodo občinske službe v korist meščank in meščanov na kratki razdalji, tako da bodo občani porabili čim manj časa za opravke v mestni upravi. Drugič, dobili bomo garažni prostor tako za prebivalce tega dela Ljubljane, ki je območje za pešce, kot tudi za obiskovalce in dobavitelje na tržnici. Dobavitelji bodo imeli tudi možnost, da prodajno robo shranijo v kletni etaži in jo tako zaščitijo pred vročino ali mrazom. Tretjič, skladno z načeli zelene prestolnice Evrope bomo uredili ravnanje z odpadki s tržnice, ki se bo umaknilo pod zemljo. Četrtič, imeli bomo predstavitev arheologije »in situ«, na samem mestu odkritja. In kdor je proti vsemu temu, ne ve, kaj govori. Tisti, ki pravijo, da garažna hiša pod tržnico ni potrebna, naj si ogledajo, kako je obremenjen Vodnikov trg, ko so vsi pločniki zasedeni.

Kakšni so načrti z Vodnikovim trgom po izgradnji parkirne hiše?

Zaprt bo za promet. Že kmalu pa nameravamo z območja, kjer obračajo vozila, umakniti taksije in parkirne prostore bomo pustili samo za invalide, električna vozila in motorna kolesa.

Kaj se bo po vašem mnenju zgodilo s tržnico v času gradnje? Ali verjamete, da bi se v tem času ljudje odvadili iti na tržnico?

Poudarjam, da bo tržnica ves čas gradnje nemoteno delovala. Prepričan sem, da tržnica v času gradnje ne bo zamrla samo zato, ker ne bo na povsem isti lokaciji. Načrt, kam bomo posamezne prodajne programe prestavili, imamo že izdelan, in upam si trditi, da bo tržnica podobne kakovosti kot sedaj.

Še vedno velja načrt iz leta 2009 za začasno premestitev tržnice? So mogoče v tem času nastale kakšne spremembe?

Ne, ker je to najboljši načrt. Prodaja rezanega cvetja ostaja v Dolničarjevi ulici, lončnice in sadike bodo na Mesarskem mostu, na Pogačarjevem trgu in Adamič-Lundrovem nabrežju bo prodaja sadja in zelenjave, biotržnica pa bo v Stritarjevi ulici. Če bo ob petkih in sobotah, ko je največ prodajalcev, premalo prostora, imamo možnost tržnico razširiti še v Mačkovo ulico, po potrebi tudi na Krekov trg.

Kako odgovarjate na kritiko Združene levice, da gradnja parkirne hiše v središču mesta ni skladna z občinsko prometno politiko in da bi bilo bolj smiselno parkirne prostore urejati na obrobju mesta?

Ne vedo, kaj govorijo. Ta projekt je skladen s prometno politiko, ker smo se z njo odločili tudi, da bodo avtomobili parkirani pod zemljo in javne površine namenjene pešcem in kolesarjem. Ko bo gradnja parkirne hiše končana, bosta Vodnikov in Krekov trg povsem brez avtomobilov. Na Krekovem trgu bomo dobili prostor za poletno lutkovno gledališče na prostem, v parkirni hiši bomo med drugim omogočili parkiranje tukaj živečim stanovalcem. Kam naj sicer dajo svoja vozila? Naj se odselijo ali pa prodajo avtomobile?

Če bi zaradi arheologije morali tako omejiti obseg parkirne hiše, da bi bila gradnja neekonomična, ali bi bila občina pripravljena zgraditi le eno podzemno etažo, v kateri bi dostavljalci tržnice imeli hladilnice in kjer bi uredili poseben prostor za ravnanje z odpadki?

Ne bom špekuliral. Vem, da smo tržnico skozi predhodne arheološke raziskave tako dobro preiskali, da je vodja arheoloških raziskav Martin Horvat prepričan, da nas nič ne more presenetiti. Tisti del, za katerega vemo, da so tam ohranjene ostaline, je že izločen iz območja gradnje, zato tam sploh ne bomo kopali. Prepričan sem, da bosta prenovljena Plečnikova tržnica in urejena parkirna hiša pod njo dodatna pridobitev za naše mesto in njegove prebivalce.