Oktobra 2014 so krajani navdušeno pozdravili odprtje nove zgradbe osnovne šole Litija, kjer se v skupno 18 oddelkih letos izobražuje 394 učencev. Med poletnimi počitnicami 2015 so začeli graditi še novo zunanje športno igrišče in spremljajočo ureditev med objekti osnovne šole Litije, Stare Sodnije in Ceste komandanta Staneta. Vrednost investicije v športno igrišče in spremljajočo ureditev je znašala 432.162 evrov.

Izvajalec del je bil Trgograd, d. o. o., dela pa so bila končana med letošnjimi poletnimi počitnicami. A površina še ni bila predana svojemu namenu, razlog za to pa se skriva v neustrezni razsvetljavi. »Igrišče z zunanjo ureditvijo trenutno še nima uporabnega dovoljenja, izvajalec odpravlja tehnične pomanjkljivosti, povezane z meritvami razsvetljave igrišča (osvetljenosti), ki so bile ugotovljene na tehničnem pregledu,« nam je sporočila vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave Meta Ponebšek.

Šola igrišča ne bo uporabljala, dokler ne bo izdano uporabno dovoljenje in izvedena primopredaja. Površina je ustrezno zaščitena z ograjo in zaklenjena, tako da nanjo ni mogoče vstopati.

Na litijski občini so še dodali, da obžalujejo dolgotrajnost postopka. »Z vsemi vpletenimi akterji se trudimo, da bodo administrativno-tehnične pomanjkljivosti kmalu odpravljene in usklajene s predpisi za področje javnih športnih površin,« so zapisali.