Vojak M. H. se je v Slovenski vojski zaposlil pred šestimi leti. Podpisal je pogodbo, da bo v vojski zaposlen vsaj deset let, kar mu je prineslo dodatnih pet tisoč evrov nagrade. Prvega decembra letos je na generalštab naslovil prošnjo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, a je bil naslednji dan iz kadrovske službe obveščen, da generalštab sporazumnih odpovedi delovnega razmerja ne sprejema več. Vojak je generalštabu sporočil, da odpoveduje delovno razmerje z odpovednim rokom. Takrat so mu ugodili in mu delovno razmerje prekinili s prvim januarjem 2017, vendar so ga pozvali, naj v treh mesecih vrne pet tisočakov nagrade. Ker je vojak prepričan, da mu nagrade ni treba vrniti, je poskusil še z izredno odpovedjo, saj je ugotovil, da mu vojska od avgusta lani ni plačevala vseh prispevkov. Vojak M. H. je namreč pri finančni upravi pridobil izpis plačil prispevkov delodajalca, ki ga je pripravila višja referentka za administrativno izterjavo Anica Nosan. Pod dokument, ki vojaku M. H. daje povod, kot pravi, za izredno prekinitev delovnega razmerja in za to, da mu ne bo treba vrniti petih tisočakov nagrade, pa je podpisana tudi vodja oddelka Šeherezada Delić.

Fursovi dokumenti kažejo na neplačilo

»Vložniku vloge se razkrijejo podatki, ki jih ima davčni organ v svojih evidencah do dne 17. decembra«, piše v dokumentu, opremljenem z napisom davčna tajnost, ki je posebej zgovoren na drugi strani. Pod poljem, kjer je kot delodajalec naveden generalštab Slovenske vojske, je razpredelnica s podatki o obračunanih in plačanih prispevkih – pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, zaposlovanje, poškodbe pri delu – , ki za vojaka M. H. do prvega avgusta 2015 skupaj znašajo dobrih 31.000 evrov. V polju na desnem robu, kjer so podatki o plačilih, piše »NE, poravnano do 1. avgusta 2015«. Tam, kjer je kot delodajalec navedeno obrambno ministrstvo, ni nobenih podatkov, saj, kot ugotavlja davčna referentka Danica Nosan, »davčnemu organu še niso predložili nobenega obračuna obveznih prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja v obračunu davčnega odtegljaja«.

V pojasnilih k podatkom davčna uprava vojaku M. H. sporoča, da podatek »NE« pomeni, da delodajalec ni poravnal vseh obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, v podatek pa je po njihovih pojasnilih vključen datum, do katerega so po evidenci davčnega organa obvezni prispevki poravnani. Mar to pomeni, da Slovenska vojska M. H. po prvem avgustu lani ni poplačala prispevkov?

Mors zanika neplačila

Iz finančne uprave odgovorov včeraj niso utegnili poslati, na generalštabu pa so vprašanja odstopili v reševanje obrambnemu ministrstvu. Tam so zatrdili, da se do zdaj ni nikdar zgodilo, da bi obrambno ministrstvo, vključno s Slovensko vojsko, pozabilo plačati prispevke ali pa v ta namen ne bi zagotovilo sredstev. Neplačil niti opazili niso, trdijo, da se doslej niso še nikdar znašli na listi neplačnikov prispevkov. V Morsu še dodajajo, da bo, »kolikor bo ugotovljeno, da so bila pogodbena določila res kršena, vojak nagrado vseeno moral vrniti. Sklicevanje na neplačane prispevke nima osnove.«

Viri iz Slovenske vojske pravijo, da vojak M. H. ni osamljen primer. Neplačevanje prispevkov naj bi ob prenehanju delovnega razmerja doslej ugotovili že pri najmanj treh vojakih. Prispevki so bili v vseh treh primerih, pravijo viri, plačani naknadno. Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez, ki omenjenih primerov ni ne zanikal ne potrdil, pa je povedal, da gre pri vsej zgodbi najverjetneje le za nekompatibilnost sistemov, po katerih kadrovska služba obrambnega ministrstva oziroma Slovenske vojske obračunava plačevanje prispevkov.