Podjetja, ki v svoje okolje ne bodo uspešno privabljala talentov, bodo dolgoročno ogrozila svojo rast, saj mladi strokovnjaki prinašajo drugačna znanja in sveže načine razmišljanja, ki so nujna za konkurenčnost podjetja. V zaposlitveni agenciji Competo zato iščejo mlajšega vodjo projektov, ki bo odgovoren za povezovanje talentov s podjetji, ki potrebujejo njihove potenciale in kompetence.

Dobri kandidati sami izbirajo

»Bitka za talente je ta trenutek na našem trgu najizrazitejša na področju informacijske tehnologije in na raznih položajih znotraj proizvodnje, razvoja, tehnologije in kakovosti. Skupni imenovalec vseh naših partnerjev je potreba in želja po pridobivanju najboljših kadrov na trgu. Dejstvo je, da se je trg dela v zadnjem letu močno spremenil. Ponudba delovnih mest se je povečala in dobri kandidati so v boljši poziciji,« je prepričana Laura Smrekar.

V Competu tudi opažajo, da se podjetja vse bolj zavedajo, da številni dobri kandidati niso aktivni iskalci dela in jih zato s klasičnimi oglasi tudi ne bodo pritegnili. »Dobri kandidati lahko izbirajo. Izbirajo tudi na podlagi ugleda blagovne znamke delodajalca in informacij o podjetju, ki jih dobijo od kolegov ali po svetovnem spletu… Pri nas se ukvarjamo z zelo ciljanim iskanjem zanimivih kandidatov na trgu. V ta namen imamo tudi poseben oddelek raziskovalcev, ki temeljito analizirajo trg. Domet kandidatov, ki jih na ta način dosežemo, je bistveno večji od klasičnega iskanja po oglasih.«

Pomembni so kompetence in potencial za razvoj

Slabost večine slovenskih podjetij je tudi, da še vedno ne iščejo kandidatov, ki niso ozko profilirani in znajo povezovati svoja različna znanja. »Prav zato imajo podjetja tudi toliko težav. Na globalnem trgu se mnogo podjetij tega že zaveda in v kandidatih prepoznavajo predvsem njihove talente, kompetence in potenciale za razvoj. Hitrost razvoja poteka tako hitro, da bomo temu morali, hoteli ali ne, slediti vsi. V nasprotnem primeru ne bomo dobili dovolj kompetentnih ljudi,« poudarja Laura Smrekar.

Podjetja, ki se zavedajo pomena trajnostne rasti in vrednosti mladih, jih sprejemajo v svojo delovno sredino ne glede na to, ali imajo po sistemizaciji in organigramu tedaj dejansko tudi prosta delovna mesta. »To je pravi način. Sploh, ko govorimo o mladih. Prav to tudi oni prepoznavajo kot dodano vrednost. Iščejo podjetja s tako kulturo, ki jih bodo znala prepoznavati kot osebnosti in potencial. Potrebujejo visoko stopnjo fleksibilnosti, zaupanja, odgovornosti in občutek, da je njihovo delo, doprinos, dejansko cenjen in upoštevan. In ko/če to dobijo, so pravi deloholiki,« Smrekarjeva opisuje delovni naboj mladih opolnomočenih ljudi.

V tesnem sodelovanju z raziskovalci

Naloge Competovega novega mlajšega vodje projektov bodo med drugim sodelovanje z ekipo analitikov in raziskovalcev pri raziskavah trga dela in kontaktiranje najboljših kadrov, prepoznavanje njihovih potencialov in ustreznosti glede na pričakovanja naročnikov, koordinacija in vodenje razgovorov, sodelovanje s podjetjem pri določanju značilnosti delovnega mesta in transparentno ter redno sodelovanje z naročniki in spremljanje poteka projektov.

»Naša 16-članska ekipa je pozitivna in močno povezana ter verjame v zaupanje, odnose in integriteto. Novemu članu bomo ponudili mentorstvo in podporo celotne ekipe pri prvih korakih, priložnosti za učenje in rast na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo, posluh za njegove ideje in predloge za izboljšave, veliko mero zaupanja in zaposlitev za nedoločen čas. Zagotavljamo pa tudi veliko smeha in vsakodnevnih dogodivščin,« našteva Matic Vošnjak, direktor Competa.

Kaj pričakujejo od potencialnih kandidatov za mladega vodjo projektov, ki naj imajo visokošolsko izobrazbo? Izjemen občutek za ljudi, odlične komunikacije veščine in profesionalen bonton, močno etično držo, najmanj eno leto delovnih – formalnih ali neformalnih – izkušenj, sposobnost negovanja dolgoročnih odnosov, radovednost, srčnost in strast do dela, ob odlični računalniški pismenosti pa tudi odlično znanje angleščine. Prijave so po elektronskem obrazcu na Competovi spletni strani mogoče do 16. januarja prihodnje leto.