Vodja tehnične službe na biotehniškem centru mag. Milan Knez je pojasnil, da na severni in vzhodni strani njihove stavbe res postavljena ograja, »saj je brežina ob naši stavbi zelo strma in neurejena in je zato dostop do Gruberjevega kanala oziroma do Ljubljanice nevaren«. Knez je dodal, da je na nasprotnem bregu, ki ga s Špico povezuje bližnja brv, »čudovito urejeno področje, kjer se lahko varno in udobno dostopa do Ljubljanice oziroma do urejenih privezov za ladjice«.

Ker to problematiko zdaj nadzira inšpektorat za okolje in naravo, smo pri njih želeli preveriti, ali so Urlebovi pomisleki upravičeni ali pa je biotehniški center z utemeljenim razlogom postavil ograjo. A dejali so, da o tej konkretni lokaciji še niso bili obveščeni in da bodo ta vprašanja upoštevali »kot indic za morebitno uvedbo postopka«.

Na splošno pa so pojasnili, da zakon o vodah lastnikom in drugim posestnikom vodnega ali priobalnega zemljišča predpisuje dopustitev neškodljivega prehoda čez njihovo zemljišče do vodnega dobra. Zakonodaja ne dovoljuje postavljanja objektov ali drugih ovir na vodnem ali priobalnem zemljišču, »ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru«. A hkrati so dodali, da lastnik ali drug posestnik lahko onemogoči splošno rabo na območju, »če je to nujno zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi«.

Če bi se izkazalo, da ograja ob biotehniškem centru ni postavljena v skladu z zakonodajo, lahko inšpektorat za okolje in naravo lastniku odredi odstranitev. Zakonodaja pa inšpektoratu dopušča tudi izdajo globe, ki za pravne osebe lahko znaša od 4000 do 125.000 evrov.