»V sedmih letih delovanja Programa Svit smo pri več kot 17.000 osebah odkrili predrakave spremembe in z njihovo odstranitvijo preprečili nastanek raka. Z uspešnim odstranjevanjem predrakavih sprememb je tako prav zaradi programa Svit pomembno upadlo število novih primerov raka debelega črevesa in danke, ki se je po podatkih registra raka samo med letoma 2010 in 2013 zmanjšalo za kar 349 primerov. V sedemletnem obdobju smo odkrili več kot 2000 rakov, od tega več kot 70 odstotkov v zgodnji fazi, ko je zdravljenje za bolnika veliko manj obremenjujoče,« je na strokovnem srečanju Svitov dan 2016 poudarila Jožica Maučec Zakotnik, vodja programa Svit.

»Z zgodnjim odkritjem je ljudem prihranjenega veliko trpljenja, pravočasno zdravljenje pa omogoča tudi zelo visoko stopnjo preživetja,« je povedala vodja programa in dodala, da je pri neodzivnih, ki se v program ne vključujejo, rak debelega črevesa in danke tako zgodaj odkrit le v 12 do 14 odstotkih.

Moški manj odzivni

S presejalnim programom, ki nagovarja zdrave ljudi, so si zadali dokaj smela cilja – 200 smrti manj zaradi raka na debelem črevesu in danki ter 300 na novo odkritih primerov na leto, čemur so se, kot ugotavlja Maučec-Zakotnikova, že močno približali. Zadovoljni so tudi s približno 60-odstotno odzivnostjo vabljene populacije, čeprav bi jo radi zvišali na 70 odstotkov. Še zlasti se trudijo za večjo odzivnost moških, ki za ženskami zaostajajo za kar deset odstotkov, čeprav terja rak debelega črevesa in danke pri moških večji davek kot pri ženskah. »Optimistični smo lahko tudi glede zmanjšanja umrljivosti zaradi raka debelega črevesa in danke, saj je v populaciji od 50 do 74 let po podatkih registra raka od leta 2011 število umrlih manjše, kot je bilo desetletje prej,« meni Maučeč-Zakotnikova. Prepričana je, da lahko z odstranjevanjem predrakavih sprememb pojavnost raka na debelem črevesu in danki zmanjšamo za več kot 20 odstotkov, z zgodnjim odkrivanjem pa za več kot 30 odstotkov zmanjšamo tudi umrljivost.

Preiskava povezana s predsodki

V četrti dvoletni presejalni krog, ki se zaključuje ta mesec, so v program Svit povabili že približno 600.000 prebivalcev, tokrat prvič v starosti od 50 do 74 let, saj so starostno mejo vabljenih zvišali za pet let. Ker je pojavnost raka oziroma predrakavih sprememb med starejšimi pogostejša, pričakujejo, da se bo povečalo tudi število odkritih novih primerov. Zvečalo pa se je tudi število kolonoskopij, ki jih opravijo pri osebah s pozitivnim testom. Na severovzhodu Slovenije se je zaradi tega za skoraj mesec dni podaljšala čakalna doba na kolonoskopijo, ki drugod znaša približno mesec dni. A so že na strokovnem srečanju poudarili, da bodo dostopnost kmalu izenačili za vse ter se v nadaljevanju srečanja posvetili predvsem kakovostnemu izvajanju kolonoskopije. Ta v javnosti še vedno velja za neprijetno in mnogokrat tudi bolečo izkušnjo. Zato jim dela na področju razbijanja predsodkov pred to preiskavo še zlepa ne bo zmanjkalo.

»V programu Svit smo doslej izvedli več kot 57.000 kolonoskopij in imamo eno najboljših odzivnosti na presejalno kolonoskopijo v Evropi. K temu zagotovo pripomorejo visoki standardi, ki jih dosegajo Svitovi kolonoskopisti s strokovnimi ekipami, ki znajo pacientom olajšati doživljanje in strah pred preiskavo,« je povedala Jožica Maučec Zakotnik. Strokovnjaki iz vse Slovenije pa so srečanje izkoristili tudi za izmenjavo izkušenj in izpopolnjevanje tehnik tako medikamentoznega kakor nemedikamentoznega obvladovanja bolečine pri kolonoskopiji.

Testiranja vsaki dve leti

Program Svit temelji na organiziranem populacijskem presejanju, zgodnjem odkrivanju ter obravnavi predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki z uporabo presejalnega testa na prikrito krvavitev v blatu in presejalne kolonoskopije za vse pozitivne. Zelo pomembno je, da se ljudje na program odzovejo redno vsaki dve leti in se ne zadovoljijo z opravljenim prvim testiranjem, opozarja vodja programa. Vsi, ki so na testu pozitivni, v sklopu programa opravijo presejalno kolonoskopijo v enem izmed 26 kolonoskopskih centrov po državi, ki so vključeni v program.