Včeraj smo poročali, da so v vladi sprejeli predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017, v katerem ni več člena o prisilnem starostnem upokojevanju javnih uslužbencev. Slednja informacija se je izkazala za napačno.

Iz kabineta vlade so po ponedeljkovi seji razposlali zavajajoče sporočilo za javnost. V njem so kratko malo zamolčali, da so bistveno spremenili besedilo predlaganega varčevalnega zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017. V državni zbor so namreč poslali spremenjeno verzijo, v katero se je vrnil ukrep prisilnega starostnega upokojevanja javnih uslužbencev. Na Dnevnikovo vprašanje, zakaj te spremembe niso sporočili javnosti, so na ministrstvu za javno upravo zapisali, da v sporočilih za javnost običajno navajajo zgolj osnovne vsebinske poudarke. Zamolčali skratka niso ničesar. Bistveno predrugačenje predloga zakona si pač ni zaslužilo omembe.

A to še ni vse. Vlada je v zakon vnesla tudi člen, ki izrazito ustreza Tičarju in Kračunu. In sicer gre za tako imenovano prehodno določbo o podaljšanju dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja. Ta dopušča, da se lahko delovno razmerje s tistimi javnimi uslužbenci, ki so jim v preteklosti že izjemoma podaljšali delovno razmerje, znova podaljša za največ leto dni. »Praksa je v nekaterih primerih pokazala, da delodajalec zaradi objektivnih okoliščin ne more v predvidenem roku ustrezno organizirati delovnega procesa,« so »Tičar-Kračunov« člen utemeljili na ministrstvu za javno upravo.

Kot je znano, je Tičar upokojitvene pogoje izpolnil letos. Upokojitvi je nasprotoval z vsemi pravnimi sredstvi, nazadnje pa sta senat in upravni odbor soglašala s podaljšanjem delovnega razmerja za leto dni. Rektor je že tedaj napovedal, da namerava to »vajo« ponavljati tudi v prihodnje, če bi država ohranila varčevalni ukrep. S tako spisanim zakonom bi to ponavljanje postalo dopustno.

Če bo državni zbor potrdil tak varčevalni zakon, se bo kriza vodenja končala tudi na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti. Tičar oktobra ni potrdil imenovanja zmagovalca dekanskih volitev Davorina Kračuna prav zaradi njegove negotove nadaljnje zaposlitve. Na podlagi predlagane prehodne odločbe bi dobil pravico vleči delovno razmerje v leto 2018.

Sindikati danes podpisujejo dogovor z vlado

Nova zakonska rešitev za preprečitev upokojitve (pre)starih mariborskih profesorjev je mnogo bolj prefrigana od tiste, ki so jo na ministrstvu za javno upravo predlagali septembra. Tedaj so v predlog zakona vnesli določilo, na podlagi katerega bi se upokojitvi izognile vse poslovodne osebe. S takšno rešitvijo se niso strinjali sindikati. Sicer so vladi prepustili odločitev o tem, ali bo vztrajala pri starostnem upokojevanju, vztrajali pa so pri tem, da mora zakon vse javne uslužbence obravnavati enako.

Danes bodo sindikati z vlado podpisovali prejšnji teden parafiran dogovor o ukrepih na področju stroškov dela. Ali bodo pogojevali podpis z umikom sporne upokojitvene odločbe, ki jo je v ponedeljek potrdila vlada, je bilo včeraj nemogoče napovedati. Mnenja med sindikati so zelo deljena. Ukrepu nasprotujejo predvsem v sindikatih s starejšim članstvom.