Ministrstvo za kulturo je drugič v desetih letih cerkev Sv. Duha v Črnomlju, ki je predmet denacionalizacijskega postopka, vrnilo nekdanjemu lastniku – križniškemu redu. Prvič je to storilo že leta 2006, vendar je svojo odločbo o vrnitvi v naravi po pritožbi občine in takratne Slovenske odškodninske družbe tedaj samo odpravilo.

Po desetih letih so se, tako pravijo naši viri, na ministrstvu odločili enako – da cerkev pripada križnikom, ki pa bodo morali občini povrniti vlaganja vanjo, saj so jo obnavljali z dovoljenjem križniškega reda. Kot smo v Dnevniku že poročali, je izvedenec gradbene stroke vrednost cerkve ob nacionalizaciji ocenil na okoli 24.000 evrov, v času izdelave cenitvenega poročila leta 2007 pa je bil objekt vreden dobrih 100.000 evrov. Če bo torej denacionalizacijski upravičenec cerkev res dobil vrnjeno v naravi (pričakovati je vnovično pritožbo občine Črnomelj zoper takšno odločitev), bo moral občini plačati okoli 78.000 evrov odškodnine, kolikor znaša razlika med vrednostjo objekta v času nacionalizacije in med današnjo vrednostjo. Če bo ostalo pri vrnitvi objekta v naravi, pa bodo lahko križniki uveljavljali še odškodnino za nezmožnost njegove uporabe, ki jim pripada od leta 1991, torej od uveljavitve zakona o denacionalizaciji.

Ministrstvo za kulturo je odločilo tudi v zvezi z drugim odprtim denacionalizacijskim zahtevkom v Črnomlju, ki se nanaša na Griček, kjer je partizanski spomenik. Tudi tista zemljišča so last križniškega reda. Za večino zemljišč okoli spomenika so mu že odmerili odškodnino, odprtih je bilo še okoli 4000 kvadratnih metrov zemljišč, na katerih stoji spomenik. Po naših informacijah je ministrstvo za kulturo tudi za ta zemljišča odločilo, da jih ni mogoče vrniti v naravi in da zato križnikom pripada odškodnina v obliki državnih obveznic. Po neuradnih podatkih gre za okoli 10.000 evrov odškodnine, k čemur je treba prišteti še približno enkrat toliko obresti. tp