Glede na to, da je vlada Mira Cerarja na včerajšnji dopisni seji sprejela predlog zakona, ki ji ga je na mizo dalo ministrstvo za javno upravo, si bosta mariborski rektor Igor Tičar in redni profesor Davorin Kračun končno lahko oddahnila. Predlagana verzija zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 ju namreč ne sili več v prisilni pokoj.

Ko je vladi in sindikatom pretekli teden uspelo parafirati dogovor, na podlagi katerega se bodo zlagoma odpravile plačne anomalije in večina varčevalnih ukrepov, je bilo v javnosti slišati predvsem o finančnih učinkih sporazuma. O tem, ali bo v prihodnjem letu ukinjeno tudi prisilno starostno upokojevanje javnih uslužbencev, ki je na Univerzi v Mariboru letos povzročilo pravno vojno in krizo vodenja, v Ljubljani ni bilo spregovorjene niti besede.

Ta molk je bil presenetljiv, saj je bila tudi ta problematika večkrat predmet pogajanj, ki so se vlekla skozi devetmesečno obdobje. Ministrstvo za javno upravo je med drugim jeseni pripravilo osnutek zakona, v katerega so vnesli spremembo, ki bi rešila težave (pre)starih univerzitetnih veljakov. Vseboval je določilo, da bi vse poslovodne osebe, ki so izpolnile pogoje za starostni pokoj, imele pravico ostati na položaju do izteka mandata. V zdaj veljavnem zakonu te možnosti ni bilo. Sporno določilo je zbodlo več sindikalnih zastopnikov, opozarjali so, da bi predlagana ureditev poslovodnim delavcem z mandatom dajala več pravic kot drugim zaposlenim.

Nekateri sindikati za, drugi proti

Kako so se naposled o tem dogovorili sindikalisti in vlada, v sprejetem sporazumu ni bila zapisana niti beseda. »Tudi med sindikati se mnenja glede obveznega upokojevanja razhajajo,« je to okoliščino razložil Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije. »Nekateri smo bili za, nekateri proti, večina pa nima jasnega mnenja. Najmanjši skupni imenovalec je bil, da mora biti obravnava za vse enaka, odločitev glede ukrepa pa je bila prepuščena vladi. Zato ukrep ni predmet dogovora.«

Po Marinčičevem prepričanju gre za pomembno vprašanje, povezano z zaposlovanjem mladih in s stroški dela, zato si težko predstavlja, da bi vlada ukrep odpravila samo zaradi vplivnih posameznikov na vodilnih položajih.

Na ministrstvu za javno upravo so zdaj, kot kaže, našli rešitev, kako vse javne uslužbence obravnavati enako. Na dnevnem redu vlade se je včeraj po nujnem postopku znašel predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Njegovo besedilo je zdaj bistveno krajše od septembrske verzije. Iz njega je namreč med drugim izginil člen, ki je določal pogoje za prenehanje zaposlitve javnih uslužbencev.

Glede na to, da se je vlada strinjala s tem predlogom, starostnega upokojevanja v letu 2017 ne bo več. Rektor Igor Tičar bo lahko dokončal svoj štiriletni mandat, dekan Ekonomsko poslovne fakultete pa bo postal Davorin Kračun, ki je zmagal na junijskih volitvah, a ga Tičar nato ni ustoličil na položaj, temveč je oktobra za vršilko dolžnosti dekanke imenoval Lidijo Hauptman. To potezo so v rektoratu utemeljili s pravno praznino okoli Kračunove morebitne upokojitve. Pogoje je namreč izpolnil že lani, pogodbo o zaposlitvi pa so mu v preteklosti že dvakrat podaljšali za leto dni.

Rektor Tičar, ki mu je senat poleti odobril izjemno enoletno podaljšanje delovnega razmerja, je bil odmevno bitko zoper določila varčevalnega zakona, ki mu veljavnost poteče konec leta. Rektorat je med drugim plačal slabih 12.000 evrov za pravno mnenje o prenehanju delovnega razmerja in mandata rektorja. Pripravil ga je zasebni Inštitut za ustavno pravo. Soavtor mnenja, ki se je pozneje izkazalo kot brezpredmetno, je bil Nejc Brezovar, zdaj državni sekretar na ministrstvu za javno upravo, ki je predlagalo nov varčevalni zakon.