Vozniki so med prenovo Kajuhove ulice in Letališke ceste na lastni koži občutili, kako pomembni sta ti dve povezavi do nakupovalnega središča BTC. Kajuhova ulica je praktično zadnja povezava med severnim in južnim delom mesta vse do ljubljanske obvoznice, zato je predvsem v popoldanskih konicah zelo obremenjena. Da bi jo razbremenili in zagotovili boljše povezave do BTC, na občini načrtujejo kar dve novi cesti, ki ju bodo morali speljati pod železniškimi tiri.

Prvi in tudi v prihodnost manj umaknjen je podaljšek Bratislavske ceste pri Julonu oziroma Atlantisu, ki se bo pri rezervoarjih TE-TOL priključil na Poljsko pot in Zaloško cesto. Cesta bo dvopasovna, s pločnikom in kolesarsko stezo na obeh straneh. Na občini predvidevajo, da bo podvoz bistveno izboljšal dostopnost BTC in skladiščne cone ob Letališki cesti, hkrati pa razbremenil Kajuhovo ulico in vzhodno obvoznico. K boljši dostopnosti Letališke ceste in BTC naj bi prispevali tudi s posodobitvijo priključkov Šmartinske in Leskovške ceste na severni obvoznici in Letališke ceste na vzhodni obvoznici.

Cesto obljubili do leta 2020

Podaljšek Bratislavske ceste, ki je že predviden v občinskem prostorskem načrtu, bodo na občini v prostor umestili s podrobnim prostorskim načrtom Železniška tovorna postaja – del. Sklep o njegovi pripravi je občina sprejela konec avgusta, praviloma pa priprava takih aktov traja eno leto; v tem sklepu je navedeno, da je rok za njegovo pripravo dve leti. Prostorski načrt bo uredil precej degradirano območje, ki ga večinoma zasedajo tirne naprave tovorne postaje Ljubljana, skladiščni objekti in parkirne površine ter dovozne poti. »Prostor je slabo izkoriščen, deloma nezaseden, obenem pa ni prostih površin za razvoj,« so ocenili na občini.

Sprejem prostorskega akta je v interesu več podjetij, ki financirajo tudi njegovo pripravo. Mercator tu načrtuje velik logistično-distribucijski center in poslovne površine, Slovenske železnice bi rade tu postopoma uredile skladiščne in poslovne površine, podobne načrte pa imata tudi BTC in Kompas MTS. Sem naj bi preselili tudi kontejnerski terminal, uredili parkirišča za tovornjake in osebna vozila.

Na občini v odgovoru samostojnemu mestnemu svetniku Denisu Strikoviću napovedujejo, da bodo novo povezavo in posodobitev priključkov v več fazah dokončali do leta 2020, čeprav se zdi ta napoved glede na to, da v proračunu za leto 2018 projekt ni niti omenjen, precej optimistična.

Letališka cesta bo štiripasovna

V tem desetletju pa še ne bo povezave med Letališko in Zaloško cesto pri Chengdujski cesti v Fužinah. Na ljubljanski občini pravijo, da gre za dolgoročni projekt, ki bo razbremenil predvsem vzhodno obvoznico oziroma avtocesto, ki jo danes za vožnjo do BTC in Letališke ceste uporabljajo prebivalci Bizovika, Hrušice in Štepanjskega naselja. Vendar ta projekt tudi glede na prometne študije trenutno ni med prioritetami.

Občina bo nadaljevala širitev Letališke ceste v štiripasovnico s pločniki in kolesarskimi stezami, kot je to storila že na polkilometrskem odseku med Bratislavsko cesto in Latinskim trgom in kot bo po novem tudi na odseku med Kajuhovo ulico in Emporiumom, ki ga kljub napovedim o skorajšnjem dokončanju delavci KPL še vedno urejajo.