Na območju severnega dela tretje razvojne osi je 2.300 gospodarskih družb, 3.800 samostojnih podjetnikov ter 17 zadrug, ki so odvisni od dobaviteljev po vsej Sloveniji in tudi v tujini, letno pa gospodarske družbe v savinjsko-šaleški ter koroški regiji ustvarijo več kot štiri milijone evrov prometa. Ustrezna infrastrukturna povezava z drugimi deli države je zato nujna, na kar gospodarstveniki v obeh regijah opozarjajo že od leta 2002.

»Samo v Gorenju pretovorijo 600 pošiljk na dan, 90 odstotkov distribucije se zaradi potreb in zahtev kupcev opravlja s tovornjaki, kar pomeni, da iz Gorenja odpelje 600 tovornjakov na dan. Če bi prišteli še promet drugih podjetij iz predelovalnih dejavnosti, bi bila številka, ki kaže na izjemno intenzivnost logističnih procesov v naših regijah, še nekajkrat višja. V gospodarstvu je na tem območju 30.500 delovnih mest, ki posledično zagotavljajo še dodatna delovna mesta tako v regiji kot tudi širše,« opozarja predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Cvetka Tinauer, enako pa meni tudi predsednica Koroške gospodarske zbornice Mojca Kert.

Zato gospodarstveniki od vlade pričakujejo, da bo izpolnila obljubo in še letos sprejela državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug. »Na tem območju imamo poleg Gorenja, ki je največji izvoznik, še številne druge izrazito izvozno usmerjene družbe, kot so BSH Hišni aparati Nazarje, TAB, SIJ Metal Ravne, KLS Ljubno, Plastika Skaza in druge, ki so obenem tudi največji zaposlovalci,« še opozarjajo v obeh zbornicah. Zato ne morejo razumeti, da lahko manjše skupine in celo posamezniki z argumentom ogrožanja kmetijskih zemljišč ovirajo razvoj celotnega območja, vezanega na severni del trase tretje razvojne osi, saj bi le trije kilometri načrtovane trase na okoli 70 hektarih zemljišč potekali po ravninskem delu.

Mladi na poslanca naslovili odprto pismo

Z javnim pismom pa so se na poslanca Matjaža Hanžka, ki je rojen Slovenjgradčan, a je proti omenjeni trasi, obrnili predstavniki Mladinske iniciative za tretjo razvojno os, ki se zavzema predvsem za čim prejšnjo zgraditev hitre ceste na Koroško.

»Več kot 70 tisoč prebivalcev Koroške se zaradi političnih igric in neresnosti v Ljubljani vsak dan spopada s katastrofalno prometno povezavo s središčem države. Ravne na Koroškem kot regijsko središče pa so od avtocestnega križa sploh najbolj oddaljeno mesto v Sloveniji. Da ne govorimo o časovni odmaknjenosti od središča države, saj so Novogoričani v Ljubljani 45 minut prej kot Korošci, pa čeprav je razdalja enaka. A Novo Gorico s prestolnico povezuje sodobna štiripasovnica,« so jasni v civilni pobudi.

Poslanca Matjaža Hanžka javno sprašujejo, ali ve, da se je število mladih v tej regiji v zadnjih letih zmanjšalo za skoraj 40 odstotkov, več kot pet tisoč Korošcev pa se vsak dan vozi v službe izven regije. »Zato upamo, da se zavedate, da s svojimi prizadevanji proti gradnji te ceste Korošcem povzročate nepopravljivo škodo. In verjamemo, da boste kot rojen Slovenjgradčan lahko razumeli stisko 71 tisoč ljudi,« končujejo javni poziv poslancu Združene levice v mladinski iniciativi, ki jo vodi Aljaž Verhovnik. Ta stranka je bila edina, ki jih v Ljubljani ni sprejela.