»Nevzdržne življenjske in prometnovarnostne razmere spravljajo občane velikega dela občine Mengeš v obup. Promet na državni cesti iz Gorenjske proti Ljubljani oziroma Domžalam, predvsem tovorni in tranzitni, je narasel do razmer, ki jih lahko označimo kot kritične in celo kaotične,« so po nedavnem protestnem shodu sporočili ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču člani mengeške civilne iniciative, ki pripravljajo v ponedeljek ob 15.30 na parkirišču pri poslovno-stanovanjskem objektu Slovenska cesta 67 že drugi protestni shod.

Na protestni shod vabijo tudi župane sosednjih občin Vodic, Komende, Trzina in Domžal, ki jih tare ista problematika, pa tudi ministrstvo, direkcijo za infrastrukturo in Dars. Na prvem protestnem shodu pred tremi tedni so namreč ocenili, da je število protestnikov preseglo njihova pričakovanja, a so na protestu pogrešali občane iz širšega zaledja občine. Kot pravijo, pa so že s prvim shodom jasno sporočili: »Dovolj nam je, jezni smo, ne igrajte se z našim potrpljenjem in zdravjem!« Zdaj pa nadaljujejo, ker ni dovolj, da minister pozna in razmere tudi sam ocenjuje kot kritične. Ne zadostujejo jim več niti njegove besede, da je dokončanje mengeške obvoznice, ki naj bi izboljšala razmere, uvrščeno v državni prioritetni program gradnje cestne infrastrukture. Dvomijo tudi o izjavah, da je končanje obvoznice, ki je del povezovalne ceste Želodnik–Vodice, že vključeno v investicijski načrt za prihodnji dve leti.

»To, kar naj bi se zgodilo in za kar naj bi poskrbel Dars, očitno ni res,« so protestniki poudarjali na shodu pred tremi tedni in zahtevali verodostojna jamstva, da bo obvoznica v načrtu in leta 2018 zares končana. Še vedno zahtevajo tudi jamstvo, da bodo zemljišča pripravljena leto prej, in sprašujejo, kako bodo zagotovili sredstva, ki jih v državnem proračunu še ni. Zanima jih še, kdaj bo o projektu razpravljala vlada in o njem odločal državni zbor. V civilni iniciativi nameravajo do ustreznih zagotovil, ki jih bodo prepričala, protestne shode in druge aktivnosti nadaljevati.