Debelost je bolezen, še posebno težko pa je tistim ljudem, ki so debeli zaradi okvare centra za sitost. Že leta 2005 so se zdravljenja debelosti na kirurški način lotili v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in do danes opravili že 1400 operativnih posegov pri bolnikih z morbidno oziroma ekstremno debelostjo.

O tovrstni debelosti govorimo takrat, kadar indeks telesne mase presega 40 kilogramov na kvadratni meter. Po enajstih letih tovrstnega zdravljenja in po zahtevnem pregledu članov evropskega akreditacijskega odbora za bariatrično kirurgijo je slovenjgraška bolnišnica prejela certifikat odličnosti na področju operativnega zdravljenja bolezenske debelosti in metabolnih bolezni. »To dokazuje, da delujemo po najvišjih kakovostnih merilih, sledimo vsem najnovejšim trendom in smernicam, ki jih narekuje Mednarodna zveza bariatrične in metabolne kirurgije (IFSO) in tako našim bolnikom zagotavljamo varno in učinkovito zdravljenje na ravni najboljših ustanov na svetu,« so ponosni v slovenjgraški bolnišnici. Dodajajo, da se lahko s tovrstnim certifikatom pohvali le 35 najboljših evropskih centrov.

A pot do tega priznanja je bila vse prej kot lahka. Leta 2005 je kirurg Brane Breznikar po predhodnem intenzivnem usposabljanju začel prve operacije bolezenske debelosti, ki so predstavljale popolnoma nov pristop k zdravljenju, zato je bilo sprva tudi v strokovnih krogih nemalo pomislekov in celo odpora. »V prvem letu je bilo opravljenih deset operacij z vstavitvijo prilagodljivega želodčnega traku (AGB, adjustable gastric band). Število bolnikov je nato iz leta v leto počasi raslo, zadnja leta obravnavamo 150 in 175 primerov na leto. V skladu s smernicami in priporočili smo postopoma vpeljevali nove operativne tehnike. Prilagodljivemu želodčnemu traku so sledile operacije s plikacijo želodca (vzdolžno prešitje), vzdolžno resekcijo želodca, od leta 2007 pa opravljamo tudi tako imenovani želodčni obvod,« pravi Brane Breznikar, specialist kirurg iz slovenjgraškega centra za bariatrično kirurgijo, kjer bolezensko debelim ljudem pomagajo tako, da jim z različnimi operacijami zmanjšajo velikost želodca ali absorpcijo (vsrkanje) hrane.

Rezultati boljši od povprečja

Obravnava pacientov z morbidno debelostjo je zahtevna, saj je potreben mutidisciplinarni pristop in usklajeno delo vse ekipe. Prav v sestavo ekipe je kirurg Brane Breznikar vložil ogromno truda in energije. Tako so lahko do danes operirali že več kot 1400 bolnikov. »Vse bolnike redno spremljamo na kontrolah, rezultate zdravljenja pa vnašamo v podatkovno bazo. To nam omogoča analizo lastnega dela in možnost primerjave z drugimi ustanovami. Zelo smo ponosni, da so naši rezultati boljši od povprečja, kar je še dodatna motivacija in potrdilo, da smo na pravi poti. Rezultate smo sproti objavljali v domači in tuji literaturi, najobsežnejša analiza pa je bila objavljena v JIMR – Journal of international medical research,« se upravičeno pohvalijo v koroški bolnišnici, kjer so bolnikom vedno na voljo. Zato so ustanovili tudi klub operirancev, ki obstaja že od začetka.

Število operacij želijo še povečati

A niso aktivni le v operacijski dvorani in ambulantah. Poslanstvo vidijo tudi v ozaveščanju laične in tudi strokovne javnosti. Udeležujejo se predavanj in kongresov doma in v tujini, in to kot predavatelji pa tudi operaterji z neposrednim prenosom operacij v kongresno dvorano in možnostjo odgovarjanja na vprašanja med posegom. Certifikat odličnosti pomeni tudi priznanje, da je šel razvoj dejavnosti v pravo smer. Trdo delo, težnje k čim boljšemu in stalna želja po napredku so vrline, ki jih je kirurg Brane Breznikar prenesel na vso ekipo. Zato so tudi cilji za prihodnost jasni. Ob grozečem porastu incidence bolezenske debelosti v zadnjih letih si želijo število operacij še povečati in skrajšati nedopustno dolge čakalne vrste. »Prav tako si želimo prosvetljevati tako laično kot strokovno javnost o vlogi bariatrične in metabolne kirurgije, ki v strokovnih krogih še vedno ni dovolj dobro razumljena. Kakovost in varnost opravljenih storitev pa ostaja naša prioriteta,« povedo v slovenjgraški bolnišnici.