Pred dnevi je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja opravila prvi krog izbire kandidatov za deset prostih uradniških delovnih mest za tehnično pomoč pri izvajanju programa razvoja podeželja, ki bodo delo opravljali za določen čas, le poldrugo leto. Na pisno preverjanje znanja je prišlo okoli sto kandidatov (podatka, koliko se jih je v resnici prijavilo na javni razpis, nam agencija ni razkrila), ki pa so bili ob pogledu na test z 22 vprašanji nemalo presenečeni. Nekateri so celo pomislili, da so se prijavili na napačen razpis, kajti del vprašanj bi bolj sodil k preverjanju znanja kandidatov za vpis na teološko fakulteto.

Želijo zaposliti teologe ali agronome?

»Kako je ime aktualnemu papežu, kako se imenuje postopek izbire papeža ter kdo je avtor pesniške zbirke Balade in romance?« je med drugim zanimalo pripravljalce vprašalnika za pisni preizkus kandidatov, ki bodo, če bodo na razpisu izbrani, 18 mesecev odločali o delitvi bruseljskega denarja za košnjo trave, pridelavo krompirja, molžo krav, pitanje bikov, prosto rejo kokoši, napade volkov na ovce… Eden od diskriminiranih kandidatov na preizkusu, kot se je sam poimenoval, se je vprašal, ali so na agenciji izbirali strokovni kader ali morda katoliške teologe.

Če nam ne bi »diskriminiranec« informacije o tem poslal anonimno, bi ga na podlagi pojasnila, ki smo ga prejeli od agencije, potolažili. Skoraj prepričani smo, da bo izbirno komisijo prepričal, da ga zaposli, saj je izkazal sposobnost, ki jo na agenciji pri svojih bodočih sodelavcih štejejo za največjo vrlino – hitro se odziva na nepričakovane vsebine (in o njih obvesti medije).

Zakaj ne Sapramiška?

»Pisni preizkus je obsegal 22 vprašanj, med katerimi so bila tudi vprašanja, ki ste jih navedli. Gre za dve testni vprašanji, ki sta bili namenjeni predvsem preverjanju splošne razgledanosti kandidatov in hkrati preverjanju sposobnosti kandidatov hitremu prilagajanju novim, nepričakovanim vsebinam, saj bodo izbrani kandidati zadolženi za obravnavo vlog za ukrepe, ki od zaposlenih zahtevajo širok krog znanja in razgledanosti, multidisciplinarnost ter sposobnost hitrega prilagajanja novim vsebinam, okoliščinam in nalogam. Preostalih dvajset vprašanj je bilo namenjenih preverjanju poznavanja kmetijske politike, področja dela agencije in delovanja državne uprave,« so nam pojasnili na agenciji.

Glede na to, da so se vsa vprašanja, namenjena preverjanju sposobnosti hitrega prilagajanja novim vsebinam, nanašala na Katoliško cerkev in njene pripadnike, se ponuja dodatno vprašanje, ali ni slovenska agencija za kmetijske trge nemara območna izpostava Vatikana. Razgledanost in prilagodljivost novim vsebinam svojih bodočih sodelavcev, ki ji bodo pomagali deliti kmetijski denar, bi lahko, denimo, preverila tudi z vprašanjem, kdo je pred 40 leti napisal pravljico Sapramiška. Pravilen odgovor je Svetlana Makarovič.