Urad za mladino Mestne občine Ljubljana je objavil že drugi poziv mladim brezposelnim Ljubljančanom, naj sodelujejo v projektu Kul služba!, katerega namen je mladim »zagotoviti celovito, konkretno in kakovostno izkušnjo dela v javnih zavodih in podjetjih Mestne občine Ljubljana«. Tudi tokrat se bodo mladi lahko potegovali za dvo- ali trimesečno usposabljanje na delovnem mestu. Izbirajo lahko med 21 delovnimi mesti v 14 javnih zavodih ali podjetjih oziroma v ljubljanski mestni upravi.

Drugače kot pri prvem pozivu, ki ga je občina objavila aprila, zdaj lahko sodelujejo tudi tisti mladi, ki so na zavodu za zaposlovanje prijavljeni kot brezposelni, niso pa iskalci prve zaposlitve. Prijavi morajo vsi kandidati dodati potrdilo zavoda, da so prijavljeni v evidenco brezposelnih. Dodatna pogoja za prijavo sta še, da imajo v Ljubljani prijavljeno stalno prebivališče in da bodo do 1. maja 2017 mlajši od 30 let.

Brez zagotovila za trajnejšo zaposlitev

Koncept projekta Kul služba! ostaja enak – mladi se bodo lahko prijavili za največ tri delovna mesta, nato pa bodo delodajalci med prijavljenimi izbrali tiste, ki bodo v naslednjem krogu lahko obiskovali štiri delavnice. Ko bodo delavnice končane, bodo delodajalci dokončno izbrali tiste kandidate, ki jim želijo ponuditi možnost dvo- ali trimesečnega usposabljanja v delovnem kolektivu pod budnim očesom ustrezno usposobljenega mentorja.

Trimesečnega usposabljanja bodo deležni iskalci prve zaposlitve, dvomesečnega pa drugi brezposelni. Na uradu za mladino znova opozarjajo, da uspešno opravljeno usposabljanje ne bo nujno prineslo tudi daljše zaposlitve pri določenem delodajalcu. Trajnejša zaposlitev bo odvisna predvsem od interesa in zmožnosti delodajalca, da zaposli novega sodelavca.

Pri izvajanju tega projekta občini pomagajo Javna zavoda Cene Štupar in Mladi zmaji, ter Zavod TiPovej! in Nefix. Sredstva za izvedbo programa pa zagotavlja zavod za zaposlovanje v sklopu programa usposabljanja na delovnem mestu.

Dodatek na prevoz in tri evre na uro

V skladu s pravili programa usposabljanja na delovnem mestu udeležencem, ki jih bodo delodajalci povabili na usposabljanje, namesto plače pripada tako imenovani dodatek na aktivnost. Ta po podatkih spletne strani zavoda za zaposlovanje znaša 3 evre za vsako uro dejanske udeležbe na usposabljanju. Brezposelnim, ki prejemajo nadomestilo za brezposelnost, pripada kot dodatek za aktivnost le 1,5 evra na uro. Udeležencem bo zavod za zaposlovanje povrnil še stroške prevoza v znesku 0,13 evra na kilometer.