V Kamniku so nedavno sprejeli strategijo razvoja in trženja turizma v občini Kamnik, ki bo začrtala pot turističnega razvoja vse do leta 2025. »Usklajen in dodelan predlog strategije je plod usklajevanj in sestankov z najpomembnejšimi deležniki na področju turizma v občini Kamnik,« je povedala direktorica Zavoda za turizem in šport Božena Peterlin in dodala, da so v njej zajeti glavni koncepti razvoja in trženja turizma v občini.

Prejšnjo strategijo turističnega razvoja, ki se je iztekla pred skoraj tremi leti, so v Kamniku sprejeli že pred desetletjem. Zato so vsi pomembnejši turistični deležniki že dolgo opozarjali, da potrebujejo jasne strateške usmeritve, še zlasti ker se na področju turizma dogajajo različne spremembe, tako na področju povpraševanja kot ponudbe. Slednja se usmerja v trajnostni razvoj, avtentične ponudbe in individualne izkušnje, so ocenili.

Prednost tudi bližina Ljubljane

Na željo občinskih svetnikov so v strategiji dodatno pozornost namenili turističnim kmetijam in podeželju, butičnim penzionom, paketom za starejše, za poroke, za ljudi s posebnimi potrebami, družinskemu turizmu, Plečnikovi dediščini, zimskemu turizmu na Veliki planini, predvsem pa bližini Ljubljane. Kot so pojasnili snovalci strategije, so bližino Ljubljane izkoristili zlasti za pozicioniranje na tujih trgih. Jasno pa so jo izpostavili tudi v krovnem konceptu: »(Ljubljani najbližja) alpska destinacija za aktiven in vitalen celoletni oddih«.

Skupaj s strategijo so znova dopolnili tudi odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, ki so mu šport dodali šele pred kratkim. Zdaj pa so mu dodali še skrb za kulturo in ga preimenovali v Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček je ocenila, da razširitev dejavnosti občine ne bi smela bistveno dodatno obremeniti. Štirje zaposleni za področje kulture jih bodo v naslednjem letu stali dobrih 100.000 evrov in leto kasneje še dobrih 5000 evrov več. Za materialne stroške bodo morali primakniti približno 70.000 evrov na leto. A kot je poudarila Trčkova, v našteto niso vključeni prihodki oddajanja dvoran v Domu kulture Kamnik, prodaje abonmajev in organizacije prireditev. Zaradi pridružitve področja kulture se bodo znižali tudi nekateri stroški za organizacijo prireditev. V preteklih letih so namreč odmerjali okrog 150.000 evrov na leto zgolj za upravljanje Doma kulture. av