V sklopu projekta Ljubljana – moje mesto, s katerim Mestna občina Ljubljana financira prenovo stavb, se bo kmalu z novo fasado in streho ponašala tako imenovana Nemška hiša, ki stoji med Igriško ulico, Gregorčičevo ulico in Slovensko cesto ter ulico Gradišče. Stavba je spomenik lokalnega pomena, zato bo stanovalcem pri obnovi finančno pomagala občina. V skladu z razpisom za prenove stavb iz leta 2008 bo plačala petdeset odstotkov stroškov prenove. Občina je tudi že objavila javni razpis za izbor izvajalca prenove, zainteresirani kandidati imajo za oddajo ponudbe čas še do 23. decembra.

Občina je že pridobila kulturnovarstveno soglasje za prenovo strehe in tudi fasade stavbe, ki je v času zgraditve veljala za eno najsodobnejših v Ljubljani. Zaradi številnih posebnosti prenova ne bo preprosta in bo nad deli bedel Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot je razvidno iz kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, je ta kulturni spomenik poseben tudi zaradi keramičnih ploščic z geometrijskimi motivi, ki pa jih precej že manjka. Fasado poleg razgibanih lož, stebrov in ornamentov krasijo še kipi otrok z venci. Na zavodu za varstvo kulturne dediščine so pojasnili, da so ti kipi povečana različica kipcev, ki so jih izdelovali na Dunaju.

Nemška hiša je bila zgrajena v letih 1913 in 1914, po načrtih biroja Ernesta Schaeferja, gradnjo pa je plačal pokojninski sklad Kranjske hranilnice, v kateri je bil večinoma nemški denar. Tako naj bi stavba tudi dobila ime. vbr