Miličniki so prišli na sled nevarnim prebežnikom. Čeprav so se razbežali na vse strani, so bili miličniki na tako dejanje pripravljeni. Razkropili so se na več enot, se medsebojno uskladili in poskrbeli za obveščanje in logistiko. Prebežnike so iskali v okolici Ospa, Socerba in Kastelica. Bežali so proti Italiji.

Še pred polnočjo so jih polovili. Kakih 30 jih je bilo, med njimi nekaj žensk in otrok. Miličniki so posumili, da so v našo državo prišli na območju Podgorja. Prav v teh krajih pod Slavnikom so miličniki zadnje čase opazili povečano število ilegalnih prehodov. Ni dovolj, da morajo dobri ljudje vsako poletje prenašati številne požare ob tamkajšnji železniški progi, zdaj se bodo morali ukvarjati še s to ilegalno nadlogo. »Vse tamkajšnje občane prosimo, da, v kolikor opazijo ilegalne prebežnike ali sumljiva, nepoznana vozila v okolici meje, o tem čim prej obvestijo milico,« je dobeseden in prav nič izmišljen poziv naših vrlih mož in žena v modrem. Po zadnjih dosegljivih statističnih podatkih šteje Podgorje 152 prebivalcev in ni vrag, da bodo ubranili kleno slovensko vas pred navalom Afganistancev in Pakistancev.

Vaški odbor Podgorja se je povezal še s krajani drugih obmejnih vasi in steklo je vsesplošno ljudsko obveščanje o nevarnostih »sumljivih, nepoznanih vozil« in njihovih potnikov. Še dobro, da so v zaprašeni omari doma krajanov našli še zadnji izvod znamenitega učbenika Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita, v katerem je prav dobro opisano, kaj je v za državo in dom kriznih razmerah treba storiti v vsesplošno ljudsko dobro. Ker, prosto po mislecih takratnega časa, družbena samozaščita je »funkcija zaščite in temelji na varnosti samoupravne socialistične družbe in političnega sistema socialističnega samoupravljanja, ki jo sami organizirajo ter na političnih in pravnih temeljih SFRJ uresničujejo vsi družbeni subjekti, delovni ljudje in občani zaradi stabilnega in nemotenega razvoja družbe…« in tako naprej in tako dalje, saj, starejši bralci, to poznate.

Še bolj modri so na plan potegnili načrte akcije Nič nas ne sme presenetiti ali po domače NNNP. »Akcija ima predvsem množičen, politično-mobilizacijski pomen in mora prispevati k nadaljnjemu poglabljanju splošnega ljudskega odpora, varovanju življenjskih in delovnih razmer ter neposrednemu organiziranju delovnih ljudi in občanov v družbeni samozaščiti kot množičnem temelju obrambne pripravljenosti. Delovni človek in občan mora v svoji aktivnosti na področju samoupravljanja postati dejanski nosilec pravic in odgovornosti pri obrambi, zaščiti in varstvu družbenoekonomskega položaja… bla, bla, bla« so v tistih letih poročali slovenski časniki in še kako prav so imeli in kako narobe je bilo, da smo potem za skoraj tri desetletja pozabili na družbeno samozaščito in akcijo Nič nas ne sme presenetiti, in kako prav je, da jo zdaj, ko nam spet preti nevarnost »od zunaj«, obudimo.

Ne vemo, ali vaščani obmejnih vasic zdaj kaj lažje ali težje spijo, ali so se vkopali v bojne linije in ali so že vzpostavili sistem vaških straž, vemo pa, da je treba biti na vse pripravljen. Ker – nič nas ne sme presenetiti, še najmanj pa ne nekaj deset ilegalnih prebežnikov. Joža požen', mi smo pr'pravljen!