V Hrastniku že nekaj let bobni. Po besedah krajanov v predelu Prapretno slišijo bobnenje že vse od leta 2005, v letošnjem oktobru pa so se zvoki pojavili tri dni zaporedoma. »Na začetku sem mislil, da je bobnenje prisotno le v moji hiši. Nato pa so se name obrnili tudi drugi krajani in povedali, da so podobni zvoki tudi pri njih,« je povedal predsednik krajevne skupnosti Prapretno Igor Hrovatič in dodal, da se mu hiša vsake toliko strese in v njej večkrat močno zabobni. Sunki pa niso podobni potresu.

Odgovore so že iskali na uradu za seizmologijo, kjer so dobili potrditev, da v omenjenih dneh njihovi seizmografi na tem območju niso zaznali potresnih sunkov.

Krajani želijo odgovore

Za pojave občani neposredno ne obtožujejo nikogar, vendar menijo, da bi bilo bobnenje lahko povezano z zapiralnimi deli v Rudniku Trbovlje - Hrastnik (RTH), čeprav vedo, da neposredno pod naseljem Prapretno ni bilo večjih izkopavanj.

»Radi bi le zagotovila ustreznih organov, da njihova življenja in domovi niso ogroženi, ter da ne bi živeli v strahu,« je na zadnji občinski seji pobudo krajanov strnil občinski svetnik občine Hrastnik Božo Majcen.

Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe na hrastniški občini, je dejal, da so s pojavom seznanjeni. »Kontaktirali smo urad za seizmologijo in se začeli dogovarjati o možnostih in metodah identificiranja ter točnega lociranja pojavov.«

Za mnenje in odgovore so na občini zaprosili tudi rudnik. »Odgovorni v RTH so menili, da pojavi nikakor niso povezani z dejavnostjo rudarjenja, menijo pa, da je smiselno s pomočjo dodatnih meritev problem definirati in ga poskušati čim hitreje razrešiti.«

Zakaj torej prihaja do bobnenja in tresenja, za zdaj ni znano. »Za nastalo situacijo bi lahko bile krive tudi saje, ki so posledica težke industrije na tem območju. Če je tako, potem bi morali pojav čutiti tudi v Retju in okolici cementarne Trbovlje. To je moja teorija,« je pojasnil Hrovatič, ki si želi, da se čim prej najdejo vzroki za ta skrivnosten pojav. »Upam, da bomo v kratkem izvedeli, zakaj prihaja do tega, in se bo zadeva sanirala, če se bo lahko.«

Merilne naprave že postavljene

Kaže pa, da bo zadeva po desetih letih končno dobila epilog. Pred časom nam je Andrej Vuga z Agencije za okolje RS (Arso) zagotovil, da bo ta v kratkem začasno postavila dve prenosni opazovalnici za spremljanje potresne in geološke dejavnosti na tem območju. Z občine Zagorje pa so sporočili, da je urad za seizmologijo in geologijo v Zagorju in Hrastniku že postavil dve prenosni opazovalnici za beleženje šibkejših potresov, za zaznavanje katerih so opazovalnice državne mreže preveč oddaljene. V Zagorju je opazovalnica locirana na območju raziskovalne enote OLEA, v Hrastniku pa na vrhu Pleskega.

Državna mreža potresnih opazovalnic je 13. novembra letos, torej po seznanitvi s težavo bobnenja, zabeležila več potresnih sunkov z žarišči nekaj kilometrov jugozahodno od Zagorja ob Savi. S posebnimi napravami bodo tako v Hrastniku kot Zagorju strokovnjaki zdaj poskušali ugotoviti, ali se na tem območju pojavljajo zelo šibki potresi. Hkrati bodo pridobili tudi podatke za njihovo morebitno natančnejšo lokacijo in opredelitev žariščne globine.