Ljubljanski svetniki bodo na decembrski seji odločali o opustitvi javno-zasebnega partnerstva pri gradnji parkirne hiše pod tržnico, gradnji prizidka in prenovi Mahrove hiše ter ureditvi Vodnikovega trga. Kot vzrok za takšno odločitev so na mestni upravi in v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice pojasnili, da trenutno na trgu ni »potencialnega zasebnega partnerja, ki bi bil pripravljen, predvsem pa sposoben prevzeti tveganja, opredeljena z aktom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta«. In zakaj bo ta tveganja lahko prevzelo mesto? »Občina je bolj sposobna prevzeti tveganja, ker ne računa na finančni dobiček, temveč zasleduje javni interes in javno korist dobro delujoče centralne tržnice,« so razložili.

Predlog proračunov za prihodnji dve leti sicer začetek gradnje na območju tržnice predvideva šele v letu 2018. Na vprašanje, ali bi odločitev o opustitvi javno-zasebnega partnerstva spremenili, če bi se v vmesnem času vendarle opogumil kakšen zasebnik, pa so na občini odgovorili, da je njihova odločitev dokončna. To pomeni, da bo občina ta projekt zagotovo dokončala tako, kot ga je začela – sama.

Potencialnega zasebnega partnerja je občina uradno iskala leta 2012, ko sta se s skupno prijavo na javni razpis odzvali družbi Gradis skupina G in Kranjska investicijska družba, a je občina njuno prijavo ocenila kot neustrezno in razpis zaključila brez izbora partnerja. Od takrat na občini zanimanja trga za to partnerstvo niso več preverjali. Na vprašanje, zakaj tega niso storili, so na občini odgovorili: »Poznamo tudi druge investicije in iz tega ugotavljamo, kaj se dogaja na nepremičninskem trgu.«

Osnutek s partnerstvom, predlog proračuna brez njega

Odločitev o izvedbi projekta v javno-zasebnem partnerstvu je ljubljanski mestni svet sprejel leta 2011. A na občini oziroma v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki je sprva vodilo ta projekt, so o možnosti javno-zasebnega partnerstva začeli razmišljati že leta 2009. Takrat so celo povabili zasebnike, naj jim posredujejo promotorske vloge, s pomočjo katerih so želeli v sklopu strokovnih dialogov z zasebnim sektorjem pretehtati dodatne predloge in mnenja glede realizacije tega projekta, je takrat pojasnil nekdanji namestnik direktorja Ljubljanskih parkirišč in tržnic Samo Lozej. Na poziv se je takrat odzvala samo družba Zil inženiring, ki pa v nadaljnjih postopkih ni več izkazala zanimanja za projekt.

Odločitev o opustitvi javno-zasebnega partnerstva so na mestni upravi očitno sprejeli nedavno, saj je osnutek proračuna za prihodnje leto, ki so ga svetniki potrdili oktobra, pri postavki parkirne hiše še vedno računal na denar zasebnika. V predlogu proračuna za prihodnje leto, ki ga bodo svetniki obravnavali ta mesec, pa je investicija odvisna od občinskih financ.

Ob tej spremembi pa so se krepko spremenile tudi vrednosti projekta. Če je osnutek proračuna 2017 ocenjeval, da je celoten projekt vreden 41,6 milijona evrov, je v decembrskem predlogu proračuna vrednost ocenjena na 31,4 milijona evrov. Na občini pojasnjujejo, da je 10,2-milijonska razlika posledica tega, da je vsota iz osnutka proračuna vključevala tudi vrednost občinskih zemljišč. Ta je občina leta 2013 ocenila na nekaj več kot 12,6 milijona evrov. Ker bo občina ta projekt končala sama, podatek o vrednosti zemljišč ni več vključen v oceno projekta, so pojasnili na občini. Poudarili pa so, da so h končni vrednosti projekta prišteli tudi dodaten znesek izdelave projektne dokumentacije in izvedbo arheoloških raziskav.