Najstarejša vrata na Slovenskem so bila pletena ali lesena, masivna, brez poslikav in rezbarij. Imela so lesen okvir in polno vratno krilo, narejeno iz širokih desk, povezanih z utori na pero. Primerki takšnih najstarejših vrat so še ohranjeni na nekaterih gospodarskih poslopjih in stanovanjskih hišah. Večina hišnih vhodnih vrat je bila še v 19. stoletju enokrilnih, odpirala so se v notranjost, medtem ko so bila dvoriščna vrata že v 18. in 19. stoletju dvokrilna. V 18. stoletju so se postopoma uveljavila likovno oblikovana vrata: rezljana, redkeje poslikana in kovana.

Zgodbe o ljudeh, ki so jih izdelali in z njimi živeli

Vrata popeljejo obiskovalce v različne predele Slovenije k družinam različnih poklicev in družbenega izvora. Predstavljajo nam številne zgodbe o ljudeh, ki so jih izdelali, o tistih, ki so z njimi živeli, o vzponih in padcih družin, o razvoju domov, o poimenovanju zasebnosti, o odprtosti in zaprtosti ... Zgodbe o vratih kot praznikih in vsakdanjikih. Oblikovno raznolika vhodna vrata, leseni, kamniti portal, notranja hišna vrata, vrata gospodarskih poslopij, zaporniška vrata spregovorijo o svoji varovalni, komunikacijski in simbolni vlogi. Na ogled je izdelovanje vrat, ključev in ključavnic ter kamnoseško orodje. Številne predmete dopolnjujejo avdiovizualni posnetki izdelovanja vrat in ključavnic ter prikazi šeg in navad, povezanih z vrati.

Moč simbolike vrat, zajeta v verovanjih, šegah in navadah

Vrata so na razstavi predstavljena tudi kot simbolni prehodi med prostoroma, svetovoma, stanjema, med življenjem in smrtjo, med znanim in neznanim, svetlobo in temo, bogastvom in revščino, med vsakdanjim in skrivnostnim in (ali) svetim, med nami in drugimi, med našim in tujim − v povezavi s pomembnejšimi življenjskimi mejniki in prehodi letnih časov. Moč simbolike vrat je zajeta v verovanjih, šegah in navadah, pregovorih in rekih ter običajnem pravu. Povezana so z modrostjo. Ob predmetih obogatijo razstavo pesmi, prozna besedila, dela nekaterih slikarjev in kiparjev, ki so jih navdihnila vrata. Podoben simbolni pomen kot vrata imajo ključi in prag. Razstava tako razkriva številne vidike vrat kot prostorov prehajanj in simbolnih prehodov.

Znani in neznani spremljevalci življenja

Vrata so del življenja! Dnevno jih srečujemo, jim pripadamo, jih opazujemo, se jih neštetokrat dotaknemo, jih s spoštovanjem, s pričakovanjem, z zadržanostjo, z radovednostjo odpiramo, se za njimi skrivamo ali z njimi razkrivamo ... Imeti vrata pomeni imeti dom, varnost, prostor pripadanja. Vrata vabijo, da jih prestopimo, so pot, prehodi od rojstva do smrti. Dobimo jih z rojstvom in skoznje simbolno odidemo, prestopimo onkraj. Odprta so priložnost, upanje, zaprta zasebnost, občutek miru ali razočaranje in utesnjenost. »Morda vas vrata na razstavi in njihove pripovedi pripeljejo do spoznanja o vratih vašega življenja. Skozi labirint vrat boste prehodili pot svojega življenja od vrat v življenje do vrat v prihodnost,« pravi avtorica razstave mag. Polona Sketelj. »Spoznajte znane-neznane spremljevalce življenja in naj vas korak popelje do vrat prihodnosti! Le kaj se skriva za njimi?«