Digitalno okolje se zelo hitro spreminja in tej dinamiki morajo najhitreje slediti tisti, ki so primarni del nove industrije. Eden takšnih igralcev na trgu je digitalna marketinška agencija Red Orbit, v kateri prav zato največ vlagajo v strokovno izobraževanje zaposlenih, pojasnjuje Andraž Štalec, soustanovitelj in direktor podjetja. »Mogoče so naši naročniki nekoliko specifični, saj z nami sodelujejo z jasnim ciljem: željo po poslovni rasti na digitalnem področju. Večini je popolnoma jasno, da brez agilnosti in nenehnega napredka ne bo rezultatov.«

Prevlada mobilnikov

Digitalni marketing pravzaprav sploh ni nič novega, temveč gre za to, da se uporabniki vse bolj selijo na digitalne medije. »Medijska poraba se s televizije seli na digitalne kanale, predvsem na mobilnike. Ti na globalni ravni pomenijo že četrtino celotne medijske porabe. Dodatnih 22 odstotkov odpade na preostale digitalne kanale. S skupnimi 47 odstotki digitalni kanali daleč prekašajo televizijo. Uporaba tega kanala se je v zadnjih štirih letih celo zmanjšala za sedem odstotkov, medtem ko se je poraba na mobilnikih povečala za 13 odstotkov. Temu morajo, če želijo ohraniti stik s svojo ciljno skupino, slediti tudi podjetja,« poudarja Štalec.

Globalizacija trga je te trende še pospešila. Zato bodo po njegovem podjetja, ki tega (še) ne razumejo, v nekaj letih mrtva. »Digitalno okolje nam ne omogoča samo, da ostanemo v stiku s kupci prek novih kanalov, omogoča nam, da postavimo kupca v središče dogajanja, se mu prilagodimo, ga razumemo in mu nudimo podporo skozi celotni odločevalski proces. Če smo malo bolj konkretni: za uspeh na spletu so za podjetja pomembna tri področja, in sicer ustvarjanje vsebine, ki rešuje probleme uporabnikov, marketing oziroma njegovo prilagajanje uporabnikom in analitika oziroma izredno dobro razumevanje uporabnikov,« pogoje za uspeh v digitalnem okolju našteje direktor agencije, ki bo prihodnje leto praznovala prvo desetletje obstoja, sam pa se z digitalnim marketingom ukvarja že dobrih 15 let.

Vendar pa morajo, če želijo biti prvi pri razumevanju novih trendov, ki jih nato implementirajo v poslovanje svojih naročnikov, veliko časa nameniti internemu izobraževanju, pogovorom in testiranju novih pristopov. »Svoje znanje širimo tudi čez okvire digitalnega marketinga. Pomembno je, da razumemo potrošnika. Tako se lotevamo vsega, kar je s tem povezano, od psihologije do tržnih raziskav. Precej vlagamo tudi v kulturo podjetja, medsebojne odnose in procese,« pojasnjuje Štalec. Za tovrstna izobraževanja namenijo okoli dva odstotka prihodkov in več kot desetino delovnega časa.

Posledice tega pa niso le naročniki, ki se z njihovo pomočjo digitalnega okolja lotevajo bolj strateško, temveč tudi številne mednarodne nagrade. Med zadnjimi je nominacija na tekmovanju Google Premier Partner Awards 2016, na katerem so kot najuspešnejša agencija v regiji nominirani za tri nagrade. »Take nagrade nam dajejo spodbudo in potrditev, da smo na pravi poti in da delamo prave stvari,« pravi direktor podjetja, ki v čedalje večjem obsegu deluje na tujih trgih, tako za slovenske kot tuje naročnike. Digitalna industrija pa jim daje tudi možnost za hitro rast. A Štalec se s tem ne obremenjuje, čeprav se naziva gazele ne bi branili. »Čeprav smo usmerjeni v rast, pa večji poudarek dajemo razvoju storitev in čim boljšim rezultatom za naše naročnike.«

Trendi v digitalnem marketingu

Na področju digitalnih medijev so trenutno aktualni trije trendi. Prvi se navezuje na selitev uporabnikov na digitalne kanale in upad klasičnih medijev. »Digitalne kanale se je v preteklosti uporabljajo predvsem v zaključnih fazah nakupnega procesa. S tem ko začenjajo nadomeščati klasične medije, pa se jih bo vse bolj uporabljajo tudi v predhodnih fazah nakupnega procesa.«

Drugi trend je usmerjen v spoznavanje in boljše razumevanje uporabnikov. Oglaševalci in agencije se bodo zato vse bolj osredotočali na spremljanje uporabnikov skozi odločevalski proces ter zbiranje in analizo podatkov. Vse večjo vlogo bo imelo sistematično testiranje novih pristopov, vedno več zanimanja bo tudi za psihologijo potrošnikov ter njihovo segmentacijo, napoveduje Štalec in dodaja, da bo vsemu temu sledilo natančno ciljanje in personalizirano oglaševanje.

»S tem ko se vložki v digitalni marketing povečujejo, bodo podjetja spoznala, da masovno in neciljano oglaševanje na spletu res nima smisla. Na eni strani je precej dražje, saj ciljamo precej večjo množico uporabnikov, na drugi strani, ker smo manj relevantni, prinaša slabše rezultate. To bo prisililo podjetja, da bodo odstopila od klasičnega oglaševanja in medijskih zakupov in prednost dala podatkovno in analitično utemeljenim rešitvam,« je prepričan direktor podjetja Red Orbit.