Več kot sto slovenskih vlagateljev je ostalo brez dostopa do naložbe v vzajemni sklad nekdanje Hypo banke HSEEO (Hypo South Eastern European Opportunities). Avstrijska družba za upravljanje Masterinvest (ta je v solasti Hypo Tirol bank in Hypo Landesbank), za katero je sklad v Sloveniji tržila Addiko banka (naslednica Hypo banke), se je namreč odločila, da sklad likvidira. Vlagatelje v sklad, ki naj bi jih bilo po neuradnih podatkih v Sloveniji okoli dvesto, je odločitev presenetila, še posebno zato, ker so jih najprej obvestili, da lahko naložbo prodajo, kasneje pa, da bodo denar dobili šele po koncu likvidacijskega postopka.

Avstrijci presenetili z likvidacijo sklada

Addiko banka, ki je v skladu z osredotočenostjo zgolj na bančne posle prodala borzno posredništvo Alti Invest, se je odločila, da prekine tudi pogodbo z družbo Masterinvest. Vlagatelje v sklad HSEEO, ki ga je za avstrijsko družbo tržila v Sloveniji, je o tem obvestila v začetku novembra in jim hkrati pojasnila, da lahko prodajo sklada prek Addiko banke opravljajo še mesec dni, natančneje do 6. decembra, kasneje pa se bodo lahko v zvezi z omenjenim skladom obrnili neposredno na družbo Masterinvest. Dodali so še, da ta že išče »možnosti rešitve za stranke«. Kakšne, vlagateljem niso sporočili.

Proti koncu novembra pa so vlagatelji prejeli novo obvestilo, tokrat s pojasnilom, da odkup kuponov ni mogoč in da bo Masterinvest sklad, ki je bil po zadnjih podatkih iz začetka letošnjega leta vreden slabih pet milijonov evrov, pred tremi leti pa slabe štiri milijone evrov več, likvidiral. Vlagatelje je v skladu z zakonskimi zahtevami avstrijska družba s svojo namero obvestila tudi z oglasom v dnevnem časopisu. Nekaj dni prej so s tem po naših informacijah seznanili tudi Addiko banko, ki je njihov sklad tržila, pri tem pa naj bi dan, ko so posredovali odločitev, določili tudi kot zadnji dan, ko je bila prodaja naložbe še mogoča. A naročila imetnikov investicijskih kuponov naj bi po neuradnih informacijah zavračali že nekaj dni prej. Omeniti velja, da naj bi avstrijski nadzorni organ družbi Masterinvest dovoljenje za likvidacijo sklada sicer izdal že v začetku septembra.

Obveščenost vlagateljev mora biti enakopravna

V Addiko banki podrobnosti, med drugim tudi, koliko slovenskih varčevalcev je vlagalo v HSEEO, ne razkrivajo, ker da gre za poslovno skrivnost. So nam pa v banki potrdili, da so se v družbi Masterinvest odločili za zaustavitev odkupa investicijskih kuponov in likvidacijo sklada. Avstrijci so navedli, da lahko imetniki po 20. decembru pričakujejo izplačilo v višini do 90 odstotkov iztržka iz likvidacije, hkrati pa pojasnili, da lahko likvidacija, ki naj bi se začela 7. januarja prihodnje leto, traja več let. Trajanje likvidacije bo odvisno od postopka prodaje naložb, ima pa vzajemni sklad HSEEO po dostopnih podatkih največ naložb na Hrvaškem in v Sloveniji, sledijo pa Srbija, Bosna in Hercegovina ter Črna gora. Naložbe naj bi imeli med drugim v Adris Grupi, Krki…

Postopke spremljajo tudi v Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kjer pa podrobnosti nadzora ne razkrivajo. Pojasnili so nam, da je za nadzor nad poslovanjem sklada HSEEO pristojen avstrijski nadzorni organ, sami pa izvajajo nadzor nad trženjem enot sklada v Sloveniji. V okviru tega nadzorujejo tudi ustreznost obveščanja slovenskih vlagateljev, ki jim morajo biti zagotovljene iste informacije in dokumentacija kot vlagateljem iz države, kjer ima sklad sedež. »Vlagatelji so ob pristopu v sklad pridobili oziroma jim je omogočen vpogled v prospekt sklada HSEEO, v katerem so med drugim navedeni tudi pogoji, pod katerimi se lahko izvede zaustavitev izplačil in likvidacija sklada ter podrobnosti postopka, predvsem z vidika pravic vlagateljev,« so med drugim pojasnili v ATVP.