Naskok na krščanski nauk.

Slovenski liberalci so zopet enkrat dobili priliko, da pokažejo sovraštvo do katoliške vere in Cerkve. Venomer žerjavovska »Domovina« hinavsko zavija oči, da ni proti veri in Cerkvi, toda še v isti številki ji ne strpi žilica, da se ne bi potegnila za mehikanske preganjalce kristjanov.

Danes ima na razpolago zopet novo snov. Liberalci so poslali v Belgrad zahtevo, naj se v novi šolski zakon sprejme določba, da duhovnik ne sme več prestopiti šolskega praga in da krščanski nauk poučuje — učitelj. In sedaj vzemite takega učitelja, ki nikdar ne gre k maši in sv. zakramentom, ki v oštariji zabavlja čez vero doma pa redno bere »Jutro«: Kako bo tak učitelj otroke vzgajal versko?

Mi vemo prav dobro in to vedo tudi liberalci: Če odstraniš duhovnika iz šole, potem je pot do razkristjanjenja ljudstva na stežaj odprta. In prav to hočejo slovenski žerjavovci. (…)

Upamo, da bodo naši poslanci korenito odbili ta najnovejši svobodomiselni napad na versko vzgojo otrok.

Kdor pa ni slep, pa tudi tu vidi, kako velik greh pred Bogom in ljudmi si nakopava tisti, ki podpira tako brezversko stranko, kot je žerjavovska ter naroča njeno časopisje.

Domoljub, 26. novembra 1928

Ljubljana, 26. novembra.

Vlada g. Korošca je predložila Narodni skupščini zakon o osnovnem šolstvu. Sprejet je bil, kakor povdarja predložitveni ukaz, v ministrskem svetu soglasno (torej tudi z glasovi obeh klerikalnih ministrov gg. Korošca in Bariča) ter ima predsankcijo kralja.

Glasilo istega g. Korošca proglaša sedaj ta zakonski načrt za atentat na vero in narod ter izreka sledečo prokletstvo: »... slov. ljudstvo mora ta protiljudski, vsako svobodo v šolstvu uničujoči, v možganih, veri in ljudstvu sovražne gospode nastali načrt odkloniti z vso odločnostjo in tistim, ki so ga zagrešili, zaklicati: roke proč od šole!«

Lep poziv g. Korošcu in njegovim tovarišem, ki so razpravljali o tem načrtu, ga odobrili in predložili Narodni skupščini! Sijajno spričevalo ministrski gospodi Koroščeve vlade, ki jo list gospoda Korošca stigmatizira za »veri in ljudstvu sovražno«!

Interesantno je, kaj vzbuja v SLS najostrejši odpor proti Korošec-Grolovemu šolskemu zakonu. Gre tu za samostanske in tako zvane verske šole, a glavno za SLS je, da bi ona hotela tak zakon, da bi redovnice učile, država plačevala, učitelji pa beračili. (…)

Kakor vsi zakonski projekti, ki jih zdela in predlaga Koroščeva vlada, je seveda tudi zakon o ljudskih šolah sestavljen površno in lahkomiselno. A nikdar se še ni zgodilo, kar prakticira sedanja vlada. Kritiki nasproti se namreč gg. ministri izgovarjajo na — druge. (…)

Jutro, 27. novembra 1928

Neverjetna zahteva UJU

Belgrad, 26. nov. (Tel. »Slov.«) Odsek zakonodajnega odbora, ki proučuje načrt o ljudskih šolah, je dobil od Udruženja jugoslovanskega učiteljstva spomenico, v kateri zahteva osem novih zahtev v imenu svojih članov. UJU je na stališču, da naj vse predmete v ljudski šoli poučuje učitelj kot kvalificiran metodik in pedagog, ki pozna duha pouke, cilj in obdelavo posameznih predmetov. To se v prvi vrsti nanaša na verouk v ljudskih šolah. Verouk se ne sme prepustiti duhovnikom v poučevanje. Navajajo se sledeči razlogi: Pomanjkanje pedagoške izobrazbe, fizična nemožnost, da bi duhovniki prišli na vsako uro. Končno pravijo, da je duhovnik nevaren tudi v šoli, ker bi lahko otroke okužil(!), ker hodi okrog bolnikov. Radi tega so odločno proti temu, da verouk uči duhovnik. (…)

Slovenec, 27. novembra 1928

Neverjetna zahteva dr. Korošca

Pod naslovom »Neverjetna zahteva UJU« objavlja včerajšnji »Slovenec« brzojavko iz Beograda, kjer trdi, da se je UJU izrekla za načelo, naj tudi verouk v ljudski šoli poučuje učitelj kot vzgojno in didaktično najbolj kvalificirana oseba.

Kot rečeno predočuje »Slovenec« to zahtevo UJU svojim nevednim bralcem pod naslovom »Neverjetna zahteva UJU«. V resnici pa je zahtevo, naj verouk poučujejo v ljudski šoli posvetni učitelji postavila vlada, katere predsednik je vrhovni šef SLS dr. Korošec, s že predsankcijoniranim Ijudskošolskim zakonom, ki se sedaj nahaja pred posebnim skupščinskim odborom v razpravi.

Če se torej »Slovenec« na koncu svoje brzojavke vprašuje, kaj bo k temu reklo slovensko učiteljstvo, potem je to več nego hinavščina. Naj »Slovenec« vpraša raje g. Korošca, ki je odobril Grolov projekt, v katerem je veronauk odvzet duhovščini in ki le še dopušča, da sedanji definitivno nastavljeni kateheti, kolikor jih je, vršijo svojo dolžnost do svoje upokojitve odn. premestitve. (…)

Jutro, 28. novembra 1928

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si.