Prva primera aidsa smo v Sloveniji zabeležili leta 1986. Še pred desetimi leti je bila to smrtna okužba, danes pa gre za obvladljivo kronično nalezljivo bolezen, če okužbo odkrijejo v zgodnji fazi. Medtem ko število prijavljenih novih okužb z virusom HIV narašča, pa se je število na novo obolelih za aidsom v zadnjem obdobju ustalilo pri okoli deset na leto. Za aidsom umre manj kot pet ljudi na leto.

Največ, deset ljudi, je za to boleznijo umrlo leta 1998. Tako v razvitem svetu kot tudi pri nas se povečuje število okuženih s HIV. Ker trenutno še ni zdravil, ki bi lahko pozdravila okužbo s HIV oziroma aids, prav tako še ni cepiva proti HIV, ostaja najpomembnejše ozaveščanje o varni spolnosti med vsem prebivalstvom, predvsem pa med mladimi. Poudarek je na preventivi, promociji varne spolnosti in uporabe kondoma.

Število okužb z virusom HIV vztrajno raste

NIJZ

PODATKI

OKUŽENI

UMRLI

ZBOLELI

60

50

40

30

20

10

0

*podatki do vključno 22. novembra 2016