Ljubljanska borza z današnjim dnem tudi korigira sestavo indeksa SBITOP. Delež delnic Krke v indeksu znaša 29,75 odstotka, delnic Petrola 26,45 odstotka in delnic Zavarovalnice Triglav 10,69 odstotka. Delnice Telekoma, Pozavarovalnice Save, Luke Koper in Gorenja so v indeksu zastopane v deležih od 5 do 9 odstotkov. Relativni deleži vseh navedenih delnic, razen Krke in Petrola, so se v indeksu zmanjšali na račun vstopa novih delnic. Novi člani reprezentativnega indeksa so Cinkarna Celje, Unior, Intereuropa in KD Group, ki skupaj sestavljajo 4,67 odstotka indeksa.

Novica dneva pa je, da je delnica Krke včeraj končala trgovanje pri vsega 50,00 evrih. Trg se namreč odziva na napoved vodstva družbe, da bo dobiček v letu 2016 predvidoma za dobro tretjino manjši kot v letu 2015, medtem ko bo v letu 2017 predvidoma nekoliko večji, kot je bil ocenjen v letu 2016. Uprava je poudarila zavzetost strateški usmeritvi povečanja dividend tudi v letu 2017. Lani je dividenda Krke znašala 2,65 evra bruto, po 25-odstotnem davku za fizične osebe 1,98 evra neto.