»Neodgovorno, če že ne škodljivo, je, da civilna pobuda kljub sklepom, nedavno sprejetim na seji občinskega sveta, navaja neresnična dejstva in tako širi strah, dvom in negotovost med prebivalstvom,« pravi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič o dejanjih Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini, ki jo vodi občinska svetnica iz vrst SDS Maja Kocjan.

Županja ostro zavrača trditve, da je vzpostavitev sprejemnega centra na območju Črnomlja dejstvo in da je ministrstvo za notranje zadeve že potrdilo lokacijo Vražji kamen. »To je v celoti neresnična navedba,« pravi. »Ministrstvo je zgolj izkazalo interes za to lokacijo, sama kot županja – niti kateri koli drugi organ občine – pa nikoli nisem potrdila, da bo na območju občine zagotovo vzpostavljen sprejemni center.« Ministrstvo tudi ni izkazalo interesa za območji Preloke in Vinice, kot trdi civilna pobuda, ampak si je ti dve lokaciji samo ogledalo, pravi županja. Kot je znano, je lokacijo Vražji kamen, kjer ima kinološko društvo svoj poligon, ministrstvo res ocenilo kot najprimernejšo, vendar je od namere odstopilo prav zaradi nasprotovanja lokalne skupnosti. Kot neprimerni so se izkazali tudi potencialna zasebna zemljišča in objekti.

Glede vprašanja varnosti prebivalcev Bele krajine pa Čemas-Stjepanovičeva ponovno izpostavlja stališče varnostnega sosveta občine, da je v primeru večjega števila ilegalnih prehodov bolje imeti prebežnike na enem mestu, torej v sprejemno-registracijskem centru, kot pa da se nenadzorovano gibljejo po širšem območju. Občinski svet je pred kratkim sprejel tudi sklep, da naj se primerne lokacije za vzpostavitev morebitnega sprejemno-registracijskega centra iščejo tudi zunaj občine Črnomelj, odločno pa nasprotuje vzpostavitvi nastanitvenega centra. O slednjem na območju Bele krajine niti ni bilo govora. Govorili so samo o sprejemno-registracijskem centru, ki bo vzpostavljen le v primeru povečanega migracijskega pritiska na tem območju. ds