»Poplavilo nas je že trikrat. Vsakokrat so uničeni gospodinjski aparati, omarice. Vlaga tudi po več letih še vedno tolče iz zidov. Pomagamo si sami, a to je stihijsko. Sebi pomagaš, drugemu pa lahko s tem povzročiš težave. Rešitev bi morala biti skupna,« pravi Vinko Dominko, ki živi neposredno ob vodotoku Potok v spodnji Vipavski dolini. Hudournik, v katerega se zbirajo vode s severnega pobočja Trstelja, jim je dvorišča in domove razdejal ob poplavah v letih 2008, 2010 in 2012. Ob obilnem deževju pred desetimi dnevi je bila voda tik pred razlitjem iz struge. Krajani že leta opozarjajo, da razmere kličejo po korenitem posegu, občina in država pa se urejanja hudournika lotevata z začasnimi interventnimi ukrepi, ki jih že naslednje deževje odnese.

40 centimetrov vode v pritličju

»Poleti je potok suh, ob deževju naraste tudi za meter in pol, in to zelo hitro,« iz izkušenj pripoveduje Oton Velišček. S seboj prinaša blato, kamenje in drug material. Ogroža sedem hiš in bližnji vinograd. »Leta 2012 smo imeli v pritličju, kjer živimo, 40 centimetrov vode. Ob vsakem deževju živimo v negotovosti,« dodaja Katarina Kralj. Krajan Anton Harej pojasnjuje, da že od leta 2008 med njimi, občino in državo krožijo dopisi, ki pa ne rešijo ničesar. Ob vsaki poplavi sta civilna zaščita in podjetje Hidrotehnik, ki skrbi za urejanje vodotokov, pokrpala najbolj kritične točke, prave sanacije pa nikoli ni bilo. »Dopisi so potovali sem in tja, ugotavljalo se je, kdo je za kaj odgovoren. Leta 2012 so naredili nasip, a je zdaj že močno načet. Kot nekakšna začasna rešitev je bil narejen skalnjak, ki je spodjeden, kamenje pa voda že odnaša naprej. Odgovornim bi radi povedali, da se bo treba reševanja problema lotiti resno,« pravi.

Prepričan je, da je za trajnejšo rešitev njihovih težav odgovorna država. Krajani zdaj zahtevajo, da država skupaj z občino poskrbi za takojšnjo poglobitev potoka in uredi začasne brežine, poleti pa se loti resne sanacije in v najkrajšem možnem času pripravi potrebno dokumentacijo za celovito rešitev. Od Direkcije za vode pa pričakujejo, da bo za to zagotovila denar.

Občina: Smo tik pred razpravo o rešitvah

Medtem ko so krajani napovedali protestno srečanje z novinarji, so jim z Direkcije za vode sporočili, da bodo pospešili reševanje problema. Odzval se je tudi novogoriški župan Matej Arčon, ki je povedal, da se je občina v reševanje problema vključila leta 2014 zaradi slabe odzivnosti pristojnih državnih služb. Pojasnjuje, da so bile za območje že izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti, ki so podlaga za nadaljnje ukrepe. Letos pa je občina naročila še izdelavo idejne zasnove in idejnega projekta za ureditev odtočnih razmer. Župan pojasnjuje, da je ta del priprav v sklepni fazi in lahko kmalu pričakujemo začetek obravnave predlaganih rešitev s pristojnimi institucijami in krajani.