Medtem ko ima nekdanji šef SCT Ivan Zidar težave z roko pravico, njegovemu bratu Stanislavu posli cvetijo. Družba Tekstil, nekoč eden največjih jugoslovanskih trgovcev s tekstilom na debelo, je namreč konec septembra na ljubljanski Mali ulici 3, kjer je oddelek okrajnega sodišča za prekrške, prodala zajeten kos nepremičnin družbi Olton plus, katere lastnik je ruski državljan Pavel Barukov. Gre za klet, pritličje in vsa nadstropja (od tretjega do sedmega). Da je Barukov lahko kupil nepremičnine, so se predkupni pravici odrekli Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Heta Asset Resolution. Z 18-odstotnim lastniškim deležem je največji posamični lastnik Tekstila Stanislav Zidar, skupaj s skupino povezanih oseb, ki imajo sklenjen delničarski sporazum, pa obvladuje 85-odstotni lastniški delež Tekstila.

Že desetletje in več je nepremičnine Tekstila za potrebe ljubljanskega okrajnega sodišča (oddelka za prekrške in oddelka za etažno lastnino) in višjega sodišča v Ljubljani (dislocirani oddelek za prekrške in izvršilni oddelek) najemalo ministrstvo za pravosodje. Za 3400 kvadratnih metrov prostorov in okoli 30 parkirnih prostorov na mesec nakazuje 41.250 evrov oziroma nekaj manj kot pol milijona evrov na leto.

Ta znesek zdaj plačuje tudi novemu lastniku, ki je v skladu z zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih kot najemodajalec vstopil v najemno razmerje ter prevzel vse pravice in obveznosti dosedanjega najemodajalca, so pojasnili na ministrstvu za pravosodje. Dodali so, da je bil znesek mesečnih najemnin po veljavni pogodbi, sklenjeni leta 2006, deset let fiksen.

To pomeni, da je samo v zadnjem desetletju ministrstvo za pravosodje za najemnine Tekstilu odštelo malenkost manj kot pet milijonov evrov in s tem, že brez upoštevanja daljšega časovnega obdobja najemanja poslovnih prostorov na Mali ulici 3, plačalo višji znesek od tistega, po katerem so bile nepremičnine konec septembra prodane.

Najprej sta se Tekstil in Pavel Barukov dogovorila za kupnino v višini 5,09 milijona evrov, je razvidno iz zapisnika skupščine Tekstila konec avgusta. Toda vse ni šlo po načrtih. Zato je čez en mesec sledila nova skupščina. Na njej so delničarji ponovno odločali o sklenitvi pogodbe za prodajo nepremičnin družbi Olton plus. Tokrat za 4,86 milijona evrov. Razlog za nekoliko nižjo ceno je bil utemeljen tudi s tem, da najemniki (ministrstvo za pravosodje, op. p.) želijo s prodajalcem (Tekstil) skleniti novo najemno pogodbo, njene vsebine pa Tekstilu do prodaje še ni uspelo uskladiti.

Sredstva od prodaje bankam

»Z novim lastnikom poslovnih prostorov na Mali ulici 3, družbo Olton plus, še nismo sklenili nove najemne pogodbe, smo se pa lotili urejanja najemnega razmerja, kar smo začeli že z dosedanjim lastnikom, Tekstilom,« so povedali na ministrstvu za pravosodje.

Od prodaje nepremični je šla sicer velika večina sredstev Abanki, ki je imela na nepremičninah v Mali ulici 3 vknjižene hipoteke v višini okoli sedem milijonov evrov. Pogoj za izbris vseh hipotek je bil, da je na račun banke Olton plus do konca septembra nakazal dobre štiri milijone evrov. Sodeč po preknjižbah lastništva nepremičnin v zemljiški knjigi na Olton plus je ta zahtevo izpolnil.