Kandidati naj imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe ekonomske, računovodske, finančne ali druge ustrezne smeri, odlično znanje angleščine, zaželeno pa je tudi znanje drugega tujega jezika. Poznati morajo finančno-računovodsko in davčno zakonodajo ter slovenske in mednarodne računovodske standarde. Od kandidatov se pričakuje tudi, da so sposobni načrtovati, organizirati in obvladovati svoje delo in čas, da so komunikativni, odgovorni, zanesljivi, samostojni, odločni, vztrajni in natančni.

Naloge novega sodelavca na področju financ in računovodstva bodo pomoč pri oblikovanju in razvoju finančne politike podjetja, pregled nad učinkovitostjo uporabe finančnih sredstev in spremljanje denarnega toka, analiza finančnih podatkov, sodelovanje pri investicijskih odločitvah, skrb za popolnost in točnost finančne dokumentacije in priprava poslovnih poročil, spremljanje sprememb na zakonodajnem področju, materialno poslovanje: skrb za šifrante, mesečni obračun zalog, ugotavljanje inventurnih razlik in analiza odmikov ter priprava poročil s področja materialnega poslovanja.

Žalski Omco Feniks Slovenija, ki je v 100-odstotni lasti belgijskega koncerna Omco, je srednje veliko podjetje, ki zaposluje 173 ljudi in bo letošnje leto predvidoma zaključilo z nekaj manj kot 20 milijoni evrov prihodkov. Podjetje, ki je specializirano za izdelavo ulitkov za potrebe steklarske industrije ter za litje preostalih sivih litin in zlitin na osnovi bakra, izvozi skoraj 90 odstotkov proizvodnje, od tega dobro polovico prodajo sestrskim družbam znotraj koncerna. Njihovi najpomembnejši trgi so Nemčija, Slovenija, Avstrija, Švica, Anglija, severna Italija, delajo tudi za Francijo, Belgijo in Nizozemsko, želijo pa si prodreti tudi v skandinavske države.