V občini Komenda so objavili razpis za rekonstrukcijo in nadzidavo osnovne šole Komenda Moste. Razpis, ki se izteče 5. decembra, obsega nadzidavo polovice obstoječega objekta za eno etažo. V novem prizidku bodo štiri učilnice, šest kabinetov in spremljajoči prostori.

Glavni dostop do nadzidanega nadstropja bo urejen po obstoječem stopnišču, strojnico iz obstoječega podstrešja pa bodo preselili za etažo višje, prav tako na novo podstrešje. Kot pravijo na občini, bodo v novih učilnicah organizirali pouk za učence druge oziroma tretje triade, uredili pa bodo tudi skupne prostore za zaposlene v šoli in vrtcu. S tem bodo zmanjšali perečo prostorsko stisko v šoli in vrtcu ter omogočili izvajanje dodatnih šolskih programov. Že zdaj jim na osnovni šoli Komenda Moste primanjkujeta najmanj dve učilnici, v naslednjih dveh letih pa bodo potrebovali še dve dodatni.

Z nadzidavo osnovne šole bo dodaten prostor v enoti šole v Mostah in prostore za upravo v prostorih osnovne šole v Komendi pridobil tudi vrtec Mehurčki. Vanj je v 18 oddelkih vključenih 340 otrok. Prostorsko stisko najbolj občutijo malčki oziroma starši najmlajših, saj so morali na začetku šolskega leta 20 malčkov prve starostne skupine zavrniti in uvrstiti na čakalni seznam. Nekaj otrok so zaradi nekaterih odstopov sicer že uspeli sprejeti v vrtec, a je na čakalnem seznamu še vedno za celo skupino najmlajših otrok, se zavedajo na občini.

Sredstva za nadzidavo šole so že zagotovili v letošnjem in v predlogu proračuna za naslednje leto. Točna vrednost naložbe bo znana po končanem razpisu za izbiro izvajalca del, pravijo na občini in dodajo, da bo pri izbiri izvajalca igrala pomembno vlogo tudi cena. Izvajalec bo moral prizidek končati v dobrega pol leta po podpisu pogodbe.