Tržni inšpektorat tudi letos opozarja na ustrezno rabo svetlobnih nizov oziroma novoletnih lučk. V večini primerov so po namestitvi neposredno dostopne in če niso ustrezno narejene ter zadostno zaščitene pred nevarnostjo električnega udara, se lahko kaj hitro zgodi nezgoda. V posebnih okoliščinah, kot je na primer zunanja uporaba svetlobnih nizov, se lahko dotaknemo dela, ki je pod napetostjo. Če nismo primerno obuti ali smo morda celo bosi, nas elektrika lahko ubije.

Ne smejo manjkati osnovni podatki

Ker so posledice nepravilne uporabe lahko zelo resne, inšpektorat svetuje potrošnikom, da pri izbiri svetlobnih nizov posvetijo pozornost predvsem ustreznemu navajanju osnovnih podatkov. Med njimi so priključna napetost (vsaj 230 V, če se priključi na vtičnico), tok ali moč, navedba namena uporabe (notranja, zunanja) ter dolžina kabla med vtikačem in prvo žarnico (ta mora biti najmanj 1,5 metra). Pomembno je tudi, da so izdelku priložena navodila za uporabo in varnostna opozorila v slovenskem jeziku na vidnem mestu – na neodstranljivi nalepki na kablu, v priloženih navodilih za uporabo ali na embalaži, poleg tega mora imeti oznako skladnosti CE in oznako s prečrtanim smetnjakom (ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme).

Kateri izdelki so nevarni?

Inšpektorji so v inšpekcijskih postopkih obravnavali več izdelkov, ki so bili med preizkušanjem v laboratoriju spoznani kot nevarni. Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki se najpogosteje pojavljajo, so: neustrezna ali pomanjkljiva navodila in/ali opozorila tako glede uporabe kot zamenjave žarnic (velja za lučke z zamenljivimi žarnicami), lučke so mehansko slabo dimenzionirane in ne prenesejo predpisanega mehanskega udarca, ohišje krmilne enote (večfunkcijska naprava za izbor različne glasbe ali utripanja) ne zdrži mehanskega preskusa in je iz gorljivega materiala, presek povezovalnega vodnika med lučkami je premajhen, napajalni kabel je prekratek, priključni kabel krmilne enote ni ustrezno razbremenjen, ožičenje lučk ni ustrezno izvedeno - vodnike iz grl lučk zlahka izvlečemo, izolacija vodnikov pred dotikom delov pod napetostjo je samo osnovna.

Tudi led-lučke so na elektriko

Če se nam torej zdi, da smo z led-lučkami, ki zaradi majhne porabe energije v praznični razsvetljavi prevladujejo, varni, to ne drži. Resda ni nevarnosti, da bi se novoletne lučke pregrele in povzročile požar, vendar je potrebna previdnost, kadar so priključene na elektriko. Zato bodite pri nakupu, še posebno prek interneta ali na tržnicah, pozorni na vse potrebne oznake, ki zagotavljajo, da je izdelek kakovosten, preverjen in varen.