Oktobra je na ministrstvu za kulturo začel veljati spremenjen pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov, ki ukinja možnost pritožbe v času trajanja postopka. Nevladne organizacije, ki se prijavljajo na razpise, opozarjajo, da sprememba zmanjšuje demokratičnost procesa odločanja.

Ministrstvo pojasnjuje, da je dosedanji način trajanje postopkov podaljšal za več kot mesec dni, drugi razlog pa je ta, da so bile pritožbe na osnovi obvestil uspešne le v izjemno majhnem deležu: »Ker se je za pritožbo odločil velik del neuspešnih prijaviteljev, je v ogromni večini primerov prišlo do nepotrebnega podvajanja birokratskega dela.«

Društvo Asociacija je ministrstvu že v sklopu javne razprave predlagalo, da možnost ohrani kot primer dobre prakse, saj bo sprememba zgolj povečala število primerov, o katerih bo moralo odločati upravno sodišče. Predlagali so alternativne možnosti skrajšanja postopkov, a jih MK ni upoštevalo.

Direktor zavoda MaskaJanez Janša opozarja, da je država sama vzpostavila sistem, ki vedno znova proizvaja dodatno birokratiziranje in administriranje, ki je predvsem rezultat razumevanja države kot represivne tvorbe in ne servisa državljanov. »Logična posledica takšnega razumevanja države je kratenje pravic državljanov, tudi pravice do pritožbe.« Vodja zbora Carmina SlovenicaKarmina Šilec pripoveduje, da komisija resda običajno ni spremenila stališča, a včasih ga vendarle je. »Mehanizem upravnega spora se nanaša le na ustreznost postopkov pri obravnavi vloge in se ne ukvarja z vsebinskmi ravnmi, za kar gre pri podaji stališča vlagateljev. Ne nazadnje se lahko spremenijo tudi okoliščine, povezane z vlogo, in je možnost podati mnenje lahko ključna.«

Na neprimerljivost edine preostale oblike pritožbe, upravnega spora, opozarja tudi umetniški vodja zavoda FlotaMatjaž Farič: »Na razpise se tudi prek nevladnih organizacij največkrat prijavljamo prekarci. Najbrž na ministrstvu to dobro vedo. Sprožati upravni spor zahteva precej več energije in birokratskega udejstvovanja.« Pritrjuje mu Alma R. Selimović iz zavoda Bunker: »To je bila edina možnost pritožbe, ki so jo lahko izvedli sami – od tod naprej so postopki vezani na pravniško pomoč in plačilo.« Ministrstvu predlagajo, da bi postopke pospešilo s hitrejšim delom ter bolj pravočasnimi razpisi in pozivi, ne pa na račun pravice prijaviteljev.