Načrti za projekt soseske so nastajali v letih 2005 do 2011, zgrajena pa je bila leta 2014 za Stanovanjski sklad RS in na osnovi zazidalnega načrta, ki ga je izdelal LUZ d.d. Pri načrtovanju soseske je bilo osnovno vodilo arhitektov vzpostavitev prostorske, materialne in socialne identitete, zasnova in razvoj objektov in zunanjih ureditev z namenom globljega povezovanja stanovalcev z njihovim bivalnim okoljem. Pri izboru rumene opeke kot osnovnega fasadnega materiala so izhajali iz glinene sestave zemljine mikrolokacije, s čimer so se navezali na preteklost – nekdanjo opekarno.

Jasna identiteta soseske

Kako vzpostaviti jasno prostorsko, materialno in socialno identiteto soseske? To vprašanje je bilo osnovno vodilo razvoja zasnove objektov in njihove zunanje ureditve z namenom globljega povezovanja bodočih stanovalcev z njihovim bivalnim okoljem. Različnost življenjskih stilov je zahtevala mnogovrstnost tipov stanovanj tako po velikosti kot notranji organizaciji prostorov. Arhitekti so razvili 17 tipov stanovanj, ki sta jim skupna robna pozicija servisnega dela (kopalnice, kuhinja, predprostor) in veliki, svetli dnevni bivalni prostori.

Naravna osvetlitev skupnih komunikacij in njihova barvna obdelava vzpostavlja kvalitetno okolje srečevanja. Socialno povezovanje stanovalcev je dopolnjeno z umestitvijo skupnega prostora nad vsak posamezni vhod v objekt, ki lahko služi kot notranje otroško igrišče v zimskem času, prostor za izvajanje popoldanskih aktivnosti, kot na primer jogo, neformalno učenje tujih jezikov, likovne delavnice ali kot prostor posebnih dogodkov na primer praznovanje otroških rojstnih dni.

Bogatenje kulturne zavesti

Na steklenih stenah skupnih prostorov so zapisane pesmi slovenskih pesnikov, Vsak posamezni skupni prostor, vsako stanovanjsko skupnost, literarno bogati posamezni pesnik. Ta vsebinska in pomenska nadgradnja arhitekture omogoča stanovalcem dodatno poistovetenje z njihovim bivalnim okoljem in istočasno bogati kulturno zavest stanovalcev. »Mi stanujemo pri Tonetu Pavčku, sosednji vhod pa pri Prešernu.«

Za ogled so obvezne prijave na e-naslov izobrazevanje@mao.si, vstopnina pa znaša 3 evre.