Osnovna šola Toneta Okrogarja, ki so jo obiskovali mnogi znani Slovenci, med njimi tudi pokojni predsednik Janez Drnovšek, se že nekaj let srečuje s težavami zaradi dotrajanih objektov matične šole in telovadnice. V zadnjih letih so starši že večkrat pozvali občino k obnovi šole ter izgradnji nove telovadnice.

»Šola je nevarna za naše otroke. Leta 2012 smo župana povabili na srečanje s starši, vendar se do leta 2014 ni zgodilo nič. Občina se je sicer prijavila na razpis za pridobitev evropskih sredstev, vendar neuspešno. Zdaj je čas, da se občina sama loti gradnje telovadnice,« je dejala predstavnica sveta staršev Simona Opalk Pirnovar.

Ravnateljica šole Nataša Grošelj je ob tem poudarila, da si je za obnovo telovadnice prizadeval že prejšnji ravnatelj. »Že moj predhodnik, ki je bil ravnatelj 18 let, je večino svojega dela posvečal temu, da bi prišlo do obnove starega dela matične šole in telovadnice,« je povedala Grošljeva. »Telovadnica je v stanju, ko to ne more biti več samo želja po novi telovadnici, ampak velika potreba. Telovadnica je dotrajana, zgrajena je bila leta 1972 in v vsem tem času ni bila temeljito obnovljena.«

V času njenega ravnateljevanja so bila sicer izvedena številna manjša prenovitvena dela na najstarejši šolski zgradbi. Leta 2014 so šolo delno energetsko sanirali, na ovoju stavbe pa v celoti zamenjali stavbno pohištvo in izvedli toplotno izolacijo podstrešja. Sledila je postavitev nove kanalizacije, šolo so priklopili tudi na nov centralni kanalizacijski sistem. Leto kasneje so v prostorih garderobe uredili novo jedilnico, staro pa preuredili v garderobne prostore, ki so jih na novo opremili s premičnimi garderobnimi omaricami. Letos so sanirali še malo šolsko telovadnico.

Nova telovadnica bo stala v letu in pol

Da je bilo na šoli že ogromno postorjeno, pritrjuje tudi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, ki hkrati poudarja, da bo držal otrokom dano obljubo in jim v letu in pol zgradil novo telovadnico. Pojasnil je, da se bodo prijavili na vse razpise, ki bodo na razpolago. »Če na njih ne bomo uspešni, imamo rezervni scenarij in občina bo morala s svojimi sredstvi izpolniti obljubo, ki sem jo danes dal pred starši naših otrok.«

Poudaril je, da zaradi gradnje nove telovadnice ne bodo trpeli drugi načrti v občini. »Sredstva, ki jih imamo, in možnost kreditiranja pomenijo, da nihče ne bo okrnjen oziroma osiromašen zaradi moje obljube,« poudarja župan. Pri pridobivanju sredstev za gradnjo nove telovadnice bo pomagal tudi zasavski poslanec Marjan Dolinšek. »Res je, da ne gre za majhen finančni zalogaj. Govor je o nekaj milijonih,« je dejal in poudaril, da o težavah, s katerimi se spopada šola, ni bil seznanjen.

Starši upajo, da ne bo ostalo zgolj pri obljubah. Da bi lažje sledili napredku projekta, bodo vsi vpleteni skupaj pripravili terminski načrt, župan pa je zagotovil, da se ga bodo na občini držali.

Kaj pravijo na ministrstvu?

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so nam pojasnili, da je občina Zagorje ob Savi že leta 2011 prijavila investicijo v omenjeni osnovni šoli in se uvrstila na 18. mesto prioritetnega vrstnega reda. »Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ministrstva je bilo za sofinanciranje izbranih deset prvouvrščenih naložb v osnovno šolstvo, kandidiralo pa je 87 občin oziroma projektov.

Bo pa občina Zagorje ob Savi lahko ponovno kandidirala na naslednjem razpisu, predvidoma v letu 2018, oziroma po izteku sofinanciranja projektov iz trenutnega programa. Koliko denarja bo namenjenega za financiranje, za zdaj še ni znano, so še zapisali na ministrstvu.