V prihodnjih dneh bo trgovanje začinila delnica Cinkarne Celje. Družba je objavila devetmesečne rezultate, ki so bistveno presegli načrtovane. Izboljšane razmere na trgu pigmenta titanovega dioksida in učinkovito znižanje stroškov so vplivali na porast EBITDA za 17 odstotkov, medtem ko je čisti poslovni izid poskočil za 56 odstotkov – s 7,3 milijona evrov na 11,4 milijona. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da je družba brez bančnih dolgov.

V zadnjem letu se je povprečni dnevni promet na Ljubljanski borzi gibal med 1 in 1,5 milijona evrov, najbolj prometna delnica pa je še vedno delnica novomeške Krke. Kapitalizacija Ljubljanske borze znaša trenutno slabih 5,2 milijarde evrov, kar nas postavlja ob bok bolj eksotičnim borzam, kot so bolgarska, slovaška, malteška in jamajška. Med 85 svetovnimi borzami, ki jih spremlja informacijski sistem Bloomberg, je Slovenija šele na 72. mestu po tržni kapitalizaciji. Res je naša država majhna, ampak glede na nominalni BDP smo na 85. mestu od 211 držav. Tako je pozicija našega kapitalskega trga res slaba, zato se tržni udeleženci trudimo izboljšati to stanje. Ljubljanska borza se je recimo odločila podaljšati čas trgovanja, in sicer na čas od 9.15 do 14.30 (prej od 9.30 do 13.00). Izvedla bo tudi izredno revizijo indeksa SBITOP, ki bo s 1. decembrom v svoje vrste sprejel še delnice Cinkarne Celje, Intereurope, KD Groupa in Uniorja. Največ pa si vsi skupaj lahko obetamo od morebitne uvrstitve novih papirjev v trgovanje.