Ladjici, ki prevažata potnike po Bohinjskem jezeru, sta, kot vsako leto pred zimo, na kopnem. Na jezero naj bi se vrnili za velikonočne praznike prihodnje leto – ne glede na razplet spornega odloka o plovbnem režimu. Občinski svet ga je sprejel februarja in veslače razjezil z zaračunavanjem uporabe vstopno-izstopnih mest, junija pa je ministrstvo za infrastrukturo ugotovilo, da nekateri deli odloka niso v skladu z zakonodajo. Med drugim občinski dokument ne bi smel opredeljevati plovbe za motorna vozila, ki je z zakonom o vodah prepovedana, razen izjemoma. Da bi Bohinjsko jezero spadalo med izjeme, mora vlada na pobudo občine Bohinj strokovno preučiti zadeve in bohinjsko pobudo zavreči ali pa jo potrditi s sprejemom uredbe.

Rok za popravke se je iztekel

Čeprav uredbe vlada še ni sprejela (ali zavrnila bohinjske pobude), se je pred jesenskimi počitnicami Bohinjcem iztekel podaljšani rok, do katerega naj bi odpravili neskladnost odloka z zakonodajo (poleg zakona o vodah naj bi bil odlok tudi v nasprotju z zakonom o TNP). Na ministrstvu za okolje in prostor so namreč predstavnikom občine odpravo neskladij naložili v 30 dneh, kasneje pa so jim dali na voljo še enkrat toliko časa, čeprav so ti prosili za podaljšanje roka do sprejetja uredbe.

»Ustavilo se je na ministrstvu,« pravi Bojan Traven, član občinskega sveta Občine Bohinj in zagovornik veljavnega plovbnega režima. »Odloka občinski svet ne namerava spreminjati pred uveljavitvijo uredbe. Ni smiselno, da bi odlok popravljali dvakrat.« Tako po njegovem spremembe odloka zagotovo ne bo na dnevnem redu prihajajoče seje občinskega sveta.

Ladjici sta in bosta pluli še naprej

Na ministrstvu za okolje in prostor so nam pojasnili, da rokov, v katerih bi morala vlada sprejeti omenjeno uredbo, ni. A osnova za uredbo so strokovne podlage, ki so se jih poleti lotili v direkciji za vode. Kaj so ugotovili in kako daleč so z delom, ministrstvu ni znano. Skladno z veljavnim postopkom sprejemanja predpisov bo ministrstvo osnutek uredbe pred posredovanjem vladi objavilo na spletu in javnosti dalo 30 ali 14 dni časa za pripombe.

Poleg spornega določanja plovbe za motorna vozila je nadzor pokazal še nekaj drugih nepravilnosti omenjenega odloka. Na ministrstvu so Bohinjce opozorili, da bodo v primeru neizpolnjevanja obveznosti vladi predlagali, naj postopek ugotavljanja skladnosti z zakonodajo sproži pred ustavnim sodiščem. »V Bohinju ne čakamo prekrižanih rok, pač pa se s pristojnimi službami ves čas dogovarjamo in čakamo njihove odločitve,« pravi Traven. Tudi ladjici sta kljub ugotovitvam ministrstva potnike po Bohinjskem jezeru prevažali vso sezono. »Nobeno od ministrstev namreč ni izdalo začasne uredbe, s katero bi nam takšno plovbo prepovedalo,« dodaja občinski svetnik.

Veslači novih protestov ne napovedujejo

Veslači, ki so se združili v civilno iniciativo Slovenski veslači, zdaj čakajo, da svoje delo dokončajo pristojne službe. Kot pravi njihov predstavnik Marin Medak, so namreč tudi te ugotovile, da so si v Bohinju privoščili preveč in v svoje roke vzeli stvari, ki niso zgolj v njihovi pristojnosti, kar so skušali občinskim veljakom dopovedati že sami.

Prav zato so se veslači združili in ob jezeru pripravili dva protesta, na neustrezno ureditev pa so predstavnike občine opozarjali tako na srečanjih kot med gostovanjem na seji občinskega sveta. Novih protestov po Medakovih besedah za zdaj ne napovedujejo. Kot je znano, jih je v preteklosti najbolj zmotilo to, da so v odloku določili vstopno-izstopna mesta za jezero, zanje pa morajo odšteti dva evra na dan oziroma 20 evrov na leto.

Medtem ko so nekateri veslači tako osebno kot poslovno poleti uresničili napovedani bojkot veslanja po Bohinjskem jezeru, se to po besedah Travna ni poznalo. Po njegovem se je nov plovbni režim »dobro prijel«. »Prodanih je bilo okoli 500 dovolilnic za uporabo vstopno-izstopnih mest, jezero pa je bilo polno kot že dolgo ne,« opisuje minulo poletje in poudarja, da je interes občine zgolj red na jezeru in ne polnjenje občinskega proračuna.