Ti imajo za nas posebno vrednost, niti ne finančno, nanje smo namreč osebno in pogosto tudi čustveno zelo navezani. Pomembno nam je, da zanje lepo skrbimo – ne le mi, temveč tudi ostali člani družine. Kaj pa v primeru škodnega dogodka, ki se nam lahko pripeti doma?

Predmeti v stanovanjih in hišah

Pri zavarovanju stanovanjskih premičnin predmet zavarovanja predstavljajo predmeti v stanovanjih in hišah, ki so last zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva in ki jih ti uporabljajo na osnovi stanovanjske ali druge pravice. Hkrati so predmet takšnega zavarovanja tudi predmeti v nenaseljenih hišah in stanovanjih, na podstrešju, v kleti ali garaži. Kot stanovanjske premičnine so opredeljeni: premičnine, ki služijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo, umetniški predmeti, različne dragocenosti in zbirke (filatelistične, numizmatične ...), gotovina in vrednostni papirji ter stroji in aparati.

Posamezno ali v različnih paketih

Zavarovalnice zavarovanje stanovanjskih premičnin pogosto ponujajo v različnih paketih zavarovanj, lahko pa jih sklenemo tudi posamezno. Izbrane vrste kritja (od osnovnega do ekskluzivnega) lahko še oplemenitimo – s sklenitvijo dodatnih zavarovanj ali s povišanjem nekaterih limitov. Za optimalno zavarovanje moramo tudi pri premičninah slediti okoliščinam, v katerih te premičnine uporabljamo oziroma kje se premičnine nahajajo: če živimo na poplavnem območju, naj zavarovanje vključuje varstvo pred poplavami; varstvo pred potresom je potrebno na potresno nevarnih območjih; zavarovanje pred požarom, viharji, točo in drugimi elementarnimi nevarnostmi pa je zaželeno skoraj vedno in povsod.

Zavarovanje premičnin, še posebno nam ljubih, se splača

Oprema, stvari in osebni predmeti v stanovanju izražajo naš način življenja in našo osebnost. Prav zato je toliko bolj pomembno, da jih zavarujemo. Tako poskrbimo, da v vsakem primeru še naprej ostanejo pomemben del našega življenja.

Vir: www.generali.si